Sundhed

Dansk Center for Partikelterapi
Dansk Center for Partikelterapi

LINK arkitektur er af Dan­marks mest erfarne tegnestuer inden for sundhedsarkitektur.  Gennem mere end 40 år har tegnestuen vundet ad­skillige konkurrencer om at bygge, udvide og renovere store hospitaler i Danmark, Sverige, Norge og Irland.

Sundhed er en af LINK arki­tekturs centrale kernekompe­tencer, og den bygger på årtiers oparbej­det ekspertise. En af forklaringerne er, at vi undervejs i tilblivelsesfasen af et byggeri lægger stor vægt på både den interne og eksterne samarbejdsproces. Gennem en holistisk anvendelse af begrebet ’helende arkitektur’ sætter vi patienten i centrum. LINK arkitekturs tilgang til at bygge hos­pitaler inkluderer således original og nyskabende arkitektur kombineret med en dybt­gående forståelse for de funktionelle krav til organiseringen af de kliniske specialer.

Nutidens hospital skal rumme fremtidens funktioner
Vores arkitektoniske ambition er at forene form og funktion i et levende, nordisk udtryk med et rent linjespil og ærlige, gedigne materialer. Vi integrerer samtidig de mange tilhørende servicefunktioner, der er en uundværlig del af hospitalsdrift­en, så samarbejdet mellem hospitalets mange faggrupper fungerer optimalt.

Og vi indtænker den fleksibilitet, der er en nødvendig del af at udforme et robust hospitalsbyggeri i en tid, hvor nye behan­dlingsformer og teknologisk innovation konstant ændrer verden og udfordrer hospitalets fysiske rammer. Det er afgørende, at nye hospitalsbyggerier rummer udviklingsmuligheder mange år frem. Fleksibilitet og robusthed er to vigtige fokuspunkter, når byggeri skal fremtidssikres.

SE OGSÅ: FILM OM DET NYE RIGSHOSPITAL

Som totalrådgiver har vi modtaget WAF prisen i kategorien ’verdens bedste fremtidige hospitalsarkitektur’ for Rigshospitalets nye Nordfløj. Og i 2016 modtog vi WAN Future Projects Award for Dansk Center for Partikelterapi.

Sådan arbejder vi
Sundhedsteamet arbejder på tværs af samtlige tre lande i LINK arkitektur. Teamet består således af førende eksperter inden for velfærdsdesign i Sverige, Norge og Danmark med en stærk lokal tilstedeværelse i hvert enkelt land. Vores sundhedsteam består af medarbejdere med ekspertviden om sundhedsfrem­mende arkitektur og med spidskom­petencer inden for alle facetter af sund­hedsbyggeri.

Vi tilbyder rådgivning inden for plan­lægning, projektering, generalplanlægning, programmering, fagtilsyn og byg­geledelse.

Design fuldender værdikæden
LINK arkitekturs kompetencer inden for industrielt design supplerer sund­hedsafdelingen, når det er relevant at få specialdesignet hospitalsudstyr, og vores designafdeling står bag tal­rige designløsninger til sundheds-og plejesektoren.

Moderne sundhedsarkitektur balancerer teknik og humanisme - Mette Dan-Weibel

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel Direktör Hälsa / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 40 44 40 92
Karina Lehm Chef för Hälsa /Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 61 93 61 27
Moderne sundhedsarkitektur balancerer teknik og humanisme - Mette Dan-Weibel