Byggadministration

Byggadministration
Foto: Hundven-Clements Photography

Det ställs ofattbart många krav för att en byggnad ska kunna beskrivas som lyckad. Den visuella utformningen och hur byggnaden kommunicerar med sin omgivning är kanske det första många tänker på. Men det hjälper inte så mycket att en byggnad är vacker om den inte uppfyller den funktion man är ute efter, byggtekniska krav eller om den inte är miljömässigt uppförd (och används). Därför behövs det en god byggadministration!

Byggadministrationen är allt som händer på vägen från idé till färdig och uppförd byggnad. Begreppet omfattar ett antal olika arbetsuppgifter. Rätt utförda leder dessa till god kontroll i alla faser av byggprojektet och en slutprodukt med god projektekonomi, miljövinster och arkitektur av hög kvalitet.

På LINK arkitektur är projektledarna och avdelningen för byggadministration kundens stöd och kontrollfunktion genom hela byggprojektet. Vi hjälper till med utformningen och utvärderingen av anbud, och vi kan leda och delta i förprojekt och processplanering som kundens representant. I projekteringsfasen vägleder vi kunden från idéer och visioner via administrativt arbete och genom projekteringens olika faser fram till organisationen av dem som faktiskt gör arbetet på byggplatsen. Vi samordnar de olika tekniska disciplinerna som behövs i projekteringen av en byggnad. Som BAS-P kartlägger vi arbetsmiljörisker och står också för rumsbeskrivningar och tekniska beskrivningar och ser till att lagar och förordningar följs. Vi skapar scheman och byggberäkningar och står för den ekonomiska uppföljningen av projektet. På byggplatsen kan vi fungera som byggledare, kontrollansvarig och slutligen den som genomför slutbesiktningen. Kunden får med andra ord en helt färdig och godkänd byggnad. På LINK arkitektur har vi som arbetar med byggadministration en hög specialiseringsgrad och erfarenhet av projekt inom bland annat sjukhus/hälsa, offshore och industri. Vi har både erfaren besiktningspersonal och certifierade kontrollansvariga. Tillsammans täcker vi alla typer av byggprojekt som finns på den nordiska marknaden. Lång och bred erfarenhet av olika aspekter av projektadministration och långsiktig fokus på ständiga förbättringar hjälper oss att leverera förstklassig byggadministration.

I like control - Michael Jordan

Kontaktperson

Christer Ask Byggnadsingenjör SBR
Kontor:
Falköping
Mob:
+46 70 257 78 57
Tel:
+46 10 479 99 56
I like control - Michael Jordan