Beskrivning

Skandionkliniken

Mycket av det som avgör kvaliteten i bygg- och anläggningsprojekt syns inte på ritningar. Vilka krav som olika ytskikt ska uppfylla, hur och med vilken slags färg ska man måla, vilka toleranser som gäller för olika byggnadsdelar är viktigt för att resultatet ska bli det man önskar. Detta är bara några exempel på alla de krav som ställs i beskrivningen. AF-delen styr vilka villkor som gäller för entreprenaden, t ex upphandlingsform, tider och roller. LINK beskrivning erbjuder beskrivningsarbete inom AF, Mark- och husbeskrivningar till olika skeden såsom systemhandling­ar, förfrågningsunderlag och bygghandlingar samt för olika entreprenadformer.

Vår unika kunskapsbank har byggts upp under många år, både av våra företrädare och av oss som jobbar med beskrivningar idag. Vi har stor erfarenhet av om-, till- och nybyggnader och arbetar med alla typer av byggnader, såsom vård, äldrebo­ende, skolor, bostäder, kontor, handel, industri, idrottsanläggningar, infrastruktur och offentliga byggnader m.m.

Beskrivningar utförs både internt inom LINK och externt till olika arkitektkontor, kommuner och fastighetsägare m.fl.

Då vi samarbetar med arkitekter i projekten blir beskrivningen också en naturlig del i granskningsarbetet av handlingar.

Alla beskrivningar av verkligheten är temporära hypoteser - Buddha

Kontaktperson

Dokument 
Alla beskrivningar av verkligheten är temporära hypoteser - Buddha