BIM

Att ett kontinuerligt informationsflöde genom byggprocessens alla faser, från tidigt planeringsskede till förvaltning, skapar mervärden för arkitekturen och genererar effektiva projekt är idag en självklarhet. För oss på LINK arkitektur är det viktig att, både för vår egen och våra kunders skull, alltid att ligga i framkant med arbetet gällande modellstyrda processer med tyngd på informationshantering.

LINK arkitektur är ett av Nordens ledande arkitektkontor inom BIM-projektering och informationshantering. Vi har genom vår historik av stora och komplexa projekt haft möjlighet att bygga upp en stor kompetens gällande BIM-relaterade tillämpningar. Vår erfarenhet sträcker sig från att verka som strateger, koordinatorer och samordnare inom BIM. Den långa erfarenheten tillåter oss att fokuserat satsa på att förädla vår produktion genom koncept och arbetsmetoder som tillåter hög arkitektonisk kvalitet, effektivare arbetsprocesser, innovativa lösningar och som framför allt reducerar miljöpåverkan.

I rollen som arkitekter ser vi stor potential i ett utvecklat arbetssätt och en metodik som, i förhållande till de förändringar som sker i branschen, driver våra återkommande arbetsprocesser framåt. För att kunna förädla våra projekt i samarbete med konsulter, beställare och andra intressenter arbetar vi ständigt för att åstadkomma öppenhet i arbetssätt och metodik. Vi strävar efter att hitta nya nyttor genom att arbeta med informationshantering och samarbetar gärna nära beställare, konsulter, byggherrar och entreprenörer för att utveckla nya tillämpningar.

För oss är BIM och informationshantering viktiga strategiska satsningar och vi har länge varit drivande inom olika typer av forum, så som BIMalliance och BuildingSMART.  Vi delar också vår kunskap genom att verka som föreläsare och vi är aktiva inom olika utbildningar samt forskning och utvecklingsprojekt.

LINK arkitektur har ett stort engagemang i att hitta nya lösningar och förädla våra processer. Att se nya lösningar och möjligheter är en stor drivkraft för att öka värdet i våra projekt, genom projektering, produktion och förvaltning men också, genom de avtryck det gör i samhället. Att satsa på detta är en förutsättning för att kunna förverkliga vår vision – ”att skapa rum för bättre liv”.

Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan

Kontaktperson

Arno De Ryst Head of Digital
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 72 230 03 41
Tel:
+46 10 479 99 51
Knowledge is power — information is liberating - Kofi Annan