Inredningsarkitektur

Radisson Atlantic Hotel Stavanger_Hundven-Clements Photography
Radisson Atlantic Hotel, Stavanger - foto: Hundven-Clements Photography

Att utforma goda rum är en större process än att bara placera väggar, dörrar och möbler på en ritning. Utan att tänka rumsligt når vi aldrig målet om att skapa inspirerande och funktionella platser för arbete och fritid. Rummen som vi skapar fyller inte bara en funktion. De påverkar oss. För inga rum är neutrala. Vi skapar omgivningar som ska inspirera och ge bättre förutsättningar för att lyckas med arbetsuppgifter som ska utföras. Formeln för framgång är kunskaper och engagemang!

Det rör sig om att skapa bra omgivningar, en grogrund för inlärning, koncentration, vila, njutning, trivsel, interaktion, lek och glädje. Vi tillfredsställer praktiska och emotionella behov hos människor i olika situationer och miljöer.Vi har erfarenhet av hur detta ska skapas genom bland annat dagsljusinsläpp, belysning, akustik, ytor, texturer, materialval, skala, kulörval, inbördes placering av inventarier.

Samtidigt vet vi att vår värld är i konstant förändring. Det ställer höga krav på förändringsvilja hos medarbetarna och interiörerna, som ska understödja företags och organisationers allt större behov av samarbete och tillgänglighet. Mitt i allt detta är det därför viktigt att skapa rum för ro och avkoppling.

Tillsammans är vi omkring 30 kvalificerade inredningsarkitekter som utmanar både varandra och dig i vår arbetsprocess för en god och innovativ inredningsarkitektur. Vi har egenutvecklade verktyg och metoder som är byggda på åratals erfarenhet. Verktygen används för att säkra goda brukarprocesser, skapa trovärdig visuell identitet och inte minst en miljöriktig inredningsarkitektur. I dessa processer har vi först och främst människan i fokus. Processen ska kännas meningsfylld för alla inblandade.

Rummen som vi skapar står aldrig ensamma, utan är en del i ett större sammanhang; rummet har sin plats i byggnaden, på gatan, platsen och i staden. Som en del av LINK-koncernen jobbar vi alltid med denna komplexitet. Den breda kompetensen på LINK sörjer för att samspelet mellan fackområdena i byggprocesserna är det bästa möjliga. När de olika fackområdena kommunicerar bra ihop, faller också samspelet mellan en byggnads yttre och inre på plats. Arkitektur handlar om att behandla varje enskilt element som en del i en helhet och att utforma ett sammanhang som skapar mening – varje sträng i den stora orkestern har betydelse för upplevelsen som helhet.

Det handlar alltid om människor och om att kunna se oändliga möjligheter!

Room service? Send up a larger room. - Groucho Marx

Kontaktperson

Klara Brunnström Ansv. för inredningsarkitektur
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 70 558 32 70
Tel:
+46 10 479 98 35
Room service? Send up a larger room. - Groucho Marx