Arkitektur

Danskt Centrum för Partikelterapi
Danskt Centrum för Partikelterapi, Aarhus / Illustration: LINK arkitektur
Quality Hotel Edvard Grieg - photo: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg - photo: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

En bra byggnad har integritet. Det är som om den vore begåvad med en egen personlighet och ett eget humör som smittar av sig på de som bor eller jobbar i den. Otroligt många saker ska stämma överens för att denna personlighet ska locka dig till att stifta närmare bekantskap med den – och för att förhållandet ska klara av många års ”äktenskap”. Hur ljuset faller, materialval, inomhusklimat, placering av dörrar, fönster och skiljeväggar. Kort sagt: arkitektur.

Vår vision är att skapa rum för bättre liv. Det innebär att både ha fokus på detaljer och på det helhetsövergripande sammanhang som de rum som vi skapar befinner sig i. God arkitektur bidrar till en positiv samhälls- och stadsutveckling, där vi tillsammans med kunden ser möjligheter och spränger gränser.

Ursprungligen var arkitekten en ”mästerbyggare”. En allsmäktig person som visste och bestämde allt i byggprocessen. På LINK arkitektur går det inte till så. Vi jobbar tillsammans i tvärfackliga team där balansen mellan effektivt projektgenomförande, budgethållning och god design är avgörande för ett bra slutresultat. För oss kommer arkitekturen alltid att vara kärnverksamheten. LINK arkitektur är bland de största arkitektkontoren i Skandinavien. Till skillnad från många av våra konkurrenter är vi organiserade med många lokalkontor, totalt 15 stycken i Norge, Sverige och Danmark. Fördelen som det ger oss är god kunskap om de lokala förutsättningarna gällande allt ifrån områdets karaktär och utveckling till planeringsprocesser och lokala myndigheter, samtidigt som vi erbjuder team som är sammansatta av specialister från alla fackområden inom LINK i de mer komplexa eller krävande projekten. Vi har valt att utveckla självständiga arkitektkontor med lokal karaktär och kultur, samtidigt som vi kan falla tillbaka på en stor och samlad skandinavisk gemenskap. Det ger helt enkelt lokal service, med arkitektur i internationell klass.

Vi är privilegierade som får delta i att forma hur samhället runt omkring oss ser ut. Det medför ett stort ansvar – ett ansvar för att byggherrar och entreprenörer ska kunna lita på att deras krav blir uppfyllda och ett ansvar för att skapa hållbara byggnader som gör minsta möjliga klimatavtryck. Vi har förstås också ett ansvar för att skapa design av hög kvalitet. Startar man med en tom byggplats finns det oändliga möjligheter. Vårt jobb är att utmana och peka på just de möjligheterna.

We shape our buildings. Thereafter they shape us. - Winston Churchill

Kontaktperson

Mikael Stenqvist Tävlings- och marknadschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 567 26 75
Tel:
+46 10 479 99 82
We shape our buildings. Thereafter they shape us. - Winston Churchill