Verket 4

Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Foto: Hundven-Clements Photography
Verket 4
Illustration: MIR
Verket 4
Illustration: MIR
Verket 4
Illustration: MIR
Verket 4
Illustration: MIR
Förra Nästa

Verket 4

Bostadsprojektet Verket 4 utgör sista etappen av ett större utvecklingsområde på Damsgård i Bergen. 

Projektet omfattar 62 lägenheter med varierade planlösningar på mellan ca 40-90 m2. På tomten låg tidigare ett järnverk från 1800-talet som har varit en inspirationskälla till samtliga tre projektetapper som nu står klara. Varje delprojekt har getts ett eget uttryck och karaktär, men knyter alla an till det gamla järnverkets tegelbyggnad. Järnverket har varit en viktig utgångspunkt i projektet som helhet, och har restaurerats och inretts som butikslokal.Fasaderna på Verket 4 är klädda i plattor av cortenstål och polykarbonat som står i klar kontrast mot varandra.

Verket 4 mottog Norska IGS Arkitekturpris 2015.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Damsgårdsveien 86 , Bergen Kund: Profier Bruttoarea: 6 500 m2 Status: Färdigställt 2015 Tjänster: Arkitektur / Byggadministration / Tillgänglighetsanpassning Arkitekturpris: Norska IGS Arkitekturpris 2015