Vendelsö Hage förskola

Vendelsö Hage förskola
Hundven-Clements Photography
Vendelsö Hage förskola
Hundven-Clements Photography
Vendelsö Hage förskola
Hundven-Clements Photography
Vendelsö Hage förskola
Hundven-Clements Photography
Vendelsö Hage förskola
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Vendelsö Hage förskola

Vendelsö Hage förskola i Haninge, är byggd i passivhusteknik med prefabricerade moduler. Byggnaden är ett resultat av ett nära samarbete med företaget Friendly Building, Turako AB, Hemfosa Fastigheter och Pysslingen förskolor. Uppdraget har varit att uppfylla förskolans programkrav, skapa en attraktiv utformning, en bra arbetsmiljö för barn och pedagoger samt en god projektekonomi. 

Projektet genomfördes på mycket kort tid, det tog mindre än ett år från första skiss till att verksamheten hade flyttat in och satt igång. En av fördelarna med prefabricerade moduler är att arbetet med mark och byggnad kan ske parallellt vilket påskyndat hela byggprocessen.

Förskolans planlösning har fina rumssamband, man rör sig lätt mellan avdelningarna där glasade dörrar och partier ger pedagogerna god överblick utan att inkräkta på barnens integritet. Avdelningarna är lite mindre till fördel för en ateljé, ett bibliotek samt en större matsal med dubbel takhöjd.

Fasadutformningen är enkel med en kombination av trä, glaspartier och gula fasadskivor. Den lekfulla fönstersättningen och förskjutningarna i fasadlivet, ger inte bara ett livfullt uttryck utan har även funktionell betydelse. Fönsterpartiernas variation i höjd och storlek har utformats med tanke på att även de minsta barnen ska ha möjlighet till utblickar. Utkragningen, som rymmer ateljén, skapar ett naturligt regnskydd över förskolans entré.

Byggnaden ligger fint placerad nära ett skogsbryn som skärmar av den starka södersolen på ett naturligt sätt. Närheten till skogen innebär även tillgång till ett spännande område för barnen att vistas och leka i. Längs med byggnadens ena fasad finns en balkong med en veranda undertill. Utomhusvila blir allt vanligare på förskolor och här sover barnen middag när vädret tillåter.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelningschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Norrbyvägen 104, Haninge Kund: Friendly Building AB Bruttoarea: 800 m2 Status: Färdigställt 2014 Samarbetspartner: Turako Fastighetsutveckling, Pysslingen Förskolor Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Passivhus