Tyresö Norra Centrum

 Tyresö Norra Centrum
Illustration: 3D House
Norra Tyresö Centrum
Illustration: LINK arkitektur
Norra Tyresö Centrum
Illustration: 3D House
Förra Nästa

Tyresö Norra Centrum

I juni 2014 arrangerade Tyresö kommun en markanvisningstävling omfattande tre delområden i Norra Tyresö Centrum. LINK arkitekturs bidrag utsågs, tillsammans med byggkoncernen Strabag, som vinnande förslag för ett av dessa delområden. Förslaget omfattar ett kvarter med flerfamiljshus i fem våningar där bottenvåningen rymmer kommersiella lokaler.

Förslaget har en variation i skala, gestaltning och materialval som uppskattades av tävlingsjuryn. Det har också genomsyrats av ett humanistiskt synsätt där omsorg lagts på detaljarbete. Lägenhetstyperna är varierade, bland annat föreslås så kallade växelbostäder, där föräldrar som separerat kan bo såväl med sina nya familjer som med sina gemensamma barn.

Kvarteret är tänkt att präglas av grönska och alla hus är försedda med takträdgårdar. Innergården är indelad i fyra tydliga zoner med lekplats, ”fjärilsrestaurang”, odling och umgängesytor. För att ge liv och känsla av mänsklig närvaro åt gaturummet är cykelförråd, verkstadsrum och återbruksrum som vetter mot gatan uppglasade.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelningschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Bollmoratorg, Tyresö Kund: Strabag Bruttoarea: 4 800 m2 Status: Pågående Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Svanenmärkning