Storebrand Lysaker Park

Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Jiri Havran
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Storebrand Lysaker Park
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Storebrand Lysaker Park

Projektet vann Cityprisen 2010 och fick hedersomnämnande i samband med Statens Byggeskikkspris 2010.

Storebrands nya huvudkontor är ett renoveringsprojekt med hög ambitionsnivå inom arkitektur, miljö och energi. Byggnaden är en halv kilometer lång och ligger strategiskt men bullrigt placerad vid E18 väster om Lysakerlokket. Fem befintliga kontorsbyggnader har fått en ny längsgående kommunikationsstruktur. Detta möjliggör bra dagsljusförhållanden och yteffektiva och moderna kontorslandskap.

Många utmaningar såsom buller från E18 och trafiksituationen vid huvudingången har bidragit till att man lagt stor vikt vid uppehållsplatsen på baksidan av byggnaden. Här har den nuvarande parkanläggningen renoverats och utökats med element av vatten och trädterasser som skapar rogivande och uppfriskande omgivningar. Området handhar både representation och rekreation under arbetstid och håller därför en hög kvalitet. Miljövänlighet, återanvändning och universell tillgänglighet är särskilt viktiga kvaliteter. Framsidan av byggnaden präglas av hållbar slitstyrka och funktionalitet. På stora delar av anläggningen har man eftersträvat att bevara befintlig vegetation då området är sårbart och fullvuxna träd är en resurs.

Projektet har haft stort fokus på Storebrands kärnvärderingar och samhällsansvar. Ambitionerna har varit inskrivna i ett miljö- och kvalitetsprogram som har styrt projektets utveckling. Därför har man lagt stort fokus på både miljö, robusta lösningar, estetik, universell utformning och design.

LINK arkitektur har varit ansvarig sökande.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Chef Team Oslo, Civil Arkitekt
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Restaurering/ Ombyggnad/ Nybyggnad Plats: Professor Kohts Vei 9, Lysaker Kund: Storebrand Eiendom Bruttoarea: 55 000 m2 Utomhusanläggning: 28 000 m2 Status: Färdigställt 2010 Samarbetspartner: Kunddriven delade kontrakt Tjänster: Arkitektur / Landskapsarkitektur / Inredningsarkitektur Miljöaspekt: Lågenergi, klass B 125 KWh/år