Södra Brunnshög - "Sharing is Caring"

Södra Brunnshög - "Sharing is Caring"

Bostadshuset på Södra Brunnshög bygger på konceptet ”Sharing is caring” och erbjuder ett nytt typ av boende där delningsekonomi uppmuntras och förenklas. 

Ett exempel är husets ”delandepanel” där hyresgästen enkelt kan låna grannens verktygslåda för att sätta upp en hylla, dela skörden från odlingslådorna på taket, hyra elbilen eller lådcykeln till utflykten i helgen eller leta efter samåkningssällskap till jobbet. 

Byggnaden är uppdelad i tre huskroppar med en sammankopplande gemensam kommunikationsdel.
Både den vertikala och horisontella kommunikationen är öppen och isolerad och bildar en stor gemensam utemiljö för de boende. En byggnad som är klimatsmart är i grunden nyckeln till ett ansvarsfullt boende. Därför är hyreshuset på Södra Brunnshög i framkant vad gäller att hushålla med, och producera, egen el.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Södra Brunnshög, Lund Kund: LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB Bruttoarea: 4 000 m2 Status: 2016 - pågående Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Delningsekonomi