Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus

I hjärtat av centrala Malmö har Skånes Universitetssjukhus fått förstärkning. Här står en ny, färgstark akutmottagning och infektionsklinik redo, där form och funktion gjort gemensam sak. LINK arkitektur och CF Møller vann uppdraget i en tävling 2005. Tillsammans har vi skapat en komplicerad vårdmaskin, förklädd till modern innerstadsjuvel.

Den sneda tomten presenterade utmaningar, klämd mellan slutna innerstadskvarter och en hårt trafikerad gata. Där skulle en upptagen akutmottagning och en komplicerad infektionsklinik samsas, som ett funktionellt och identitetsbärande syskon till universitetssjukhusets befintliga byggnader. För att tillgodose verksamhetskraven och lösa den inre, pulserande logistiken skapades ett cirkulärt landmärke med sju våningar. Ur en vitputsad och sammanhållande sockelvåning springer en högrest fasad där tvärställda glaslameller och färgstarka väggpartier utmärker klinikens olika delar.

Ett utvändigt nät av loftgångar och hissar ger direkt access till den nya infektionsklinikens 52 rum. Här vårdas patienter med olika typer av allvarliga infektioner, vilket ställer komplicerade krav på teknik, ventilation och logistik. Samtliga patientrum har individuella ven­tilationssystem med luftslussar och varje våningsplan kan enkelt delas av i mindre, slutna enheter.

Gatuplanets akutmottagning är en hyperaktiv plats för brådskande insatser. Här finns inget utrymme för logistiska knutar. Mottagningens rumsligheter och kommunikation har skapats som ett vitalt redskap i arbetet. Här kan patienterna snabbt kategoriseras i olika vårdnivåer, varje nivå med sin egen plats, för bästa och mest effektiva vårdmottagande.

Den nya kliniken är en komplex och installationstät mekanism. Med simultan detaljprojektering genomfördes ett rationellt och helgjutet BIM-projekt i jämna steg med samtliga konsulter. Med sunda materialval, mycket naturligt dagsljus och en logistik byggd för framtidens vårdbehov är kliniken en hållbar och intellektuell samhällstjänare byggd för att stå pall många decennier framöver.

Kliniken tilldelades Malmö Stadsbyggnadspris 2010 och nominerades även till Kasper Salin-priset 2010 och Stora Samhällsbyggarpriset 2011.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Plats: Ruth Lundskogs gata 3 , Malmö Kund: Regionservice Skåne Bruttoarea: 25 800 m2 Status: Färdigställt 2011 Samarbetspartner: CF Møller Tjänster: Arkitektur