Quality Hotel Waterfront

Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photograph
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality hotel Waterfront
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Quality Hotel Waterfront

Hotell i återetablerat centralt kvarter vid Ålesunds sjökant.

Hotellet ligger delvis i befintliga bevaringsvärdiga lagerbyggnader och jugendhus från uppbyggnaden av staden efter stadsbranden 1904. Vi har haft ett nära samarbete med länsantikvarien i samband med utvecklingen av översiktsplanen för att finna bra lösningar i skyddad bebyggelse. Bebyggelsen är uppdelad i byggnader med indragna trapphus. Mot sjön i söder sträcker sig fyra flyglar som har fått större spelrum och olika personligheter. Hotellet uppfyller klass B i energimärkning, trots att halva hotellet ligger i äldre bevaringsvärdig bebyggelse utan tilläggsisolering i fasaderna. För att uppnå detta har det lagts stor vikt vid extra bra lufttätning av byggnadskroppen och tekniska konstruktioner.

Interiören i hotellets tre delar, lagerbyggnaden, jugendhuset och nybygget bildar en stilmässig helhet. Varje del har likväl behållit sin säregenhet genom olika kulör- och materialval. Jugendhuset är varmt och mjukt. Lagerbyggnaden är råare med fokus på konstruktionsmässiga detaljer som bjälkar. Nybygget är stramt utformat med ett djärvt kulörval. Hotellets två sviter är i exklusiv design. Gasspisen i receptionen, bardisken och annan fast inredning är specialdesignade för projektet. Det finns konstnärlig utsmyckning på alla hotellrum och i receptionen.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Avdelningschef, Civil Arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Områdesutveckling, nybyggnad och restaurering Plats: Nedre Strandgate 25, Ålesund Kund: Strandgaten Brygge AS Bruttoarea: 10 000 m2 Status: Färdigställt 2011 Samarbetspartner: Fylkesantikvaren och Handicapforbundet Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur / Landskapsarkitektur / Byggadministration / Tillgänglighetsanpassning / Beskrivning / Urbanism