Quality Hotel Edvard Grieg

Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Quality Hotel Edvard Grieg
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Quality Hotel Edvard Grieg

Vestlandets största konferenshotell.

Tillbyggnad till det befintliga hotellet på Sandsli, samt ny inredning av de gemensamma utrymmena. Hotellets rumskapacitet ökas från dagens 153 till att bli Vestlandets största hotell med 400 rum. Det tillskapas en ny stor konferenssal på ca 900 m2 samt en restaurang som rymmer 800 människor. Tillbyggnaden är anpassad till befintlig struktur och knyter an till byggnadens viktigaste axlar. Det ger bra utsikt från konferenssalen samt gör att även hotellrumsflyglarna får en fin utsikt.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Avdelingschef Bergen, Arkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Tillbyggnad Plats: Sandsliåsen 50 , Sandsli Kund: EGD Property Bruttoarea: 31 000 m2 Status: Beräknad färdigställas 2015 Samarbetspartner: Sweco Tjänster: Arkitektur / Byggadministration / Tillgänglighetsanpassning / BIM / Beskrivning / Landskapsarkitektur