Oceanhamnen

Oceanhamnen
Visualisering: Magnolia/LINK arkitektur
Oceanhamnen
Visualisering: Magnolia/LINK arkitektur
Oceanhamnen
Visualisering: Magnolia/LINK arkitektur
Oceanhamnen
Visualisering: Magnolia/LINK arkitektur
Oceanhamnen
Visualisering: Magnolia/LINK arkitektur
Oceanhamnen
Visualisering: Magnolia/LINK arkitektur
Oceanhamnen
Visualisering: Magnolia/LINK arkitektur
Förra Nästa

Oceanhamnen

Kvarteret är beläget i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen och omfattar 110 bostäder samt butiker i bottenplan.

Projektet består av nio byggnader i 4-6 våningar som är placerade kring en gemensam gård. Husen har olikartade balkonger, franska balkonger och takterrasser. Varje volym har sitt eget uttryck med tegel i varierande nyanser och stor variation i detaljerna, vilket ger byggnaderna karaktär av stadsbebyggelse och knyter an till stadens byggnadstradition.

Stora fönsterpartier ger rikligt med dagsljus i alla lägenheter. Gårdsrum och takterrasser utformas med färdigplanterade gröna områden, oplanerade ytor för trädgårdsodling, glasinklädda vinterträdgårdar samt små privata trädgårdar.

Huskroppen ligger precis ute vid havet så att den ena fasaden sträcker sig ut över kajkanten. Kontakten till havet utnyttjas i utemiljön med kajakplatser och trappor med sittplatser ned till vattnet.

Ca 8 500 m² bostäder + 455 m² butik/handel + 2 500 m² parkering under mark.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Oceanhamnen, Helsingborg Kund: Magnolia Bostad Bruttoarea: 9 000 m2 Status: Pågående Samarbetspartner: Batteríið Architects Ltd, Island Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Passivhusstandard