Ålgårds kyrka

Ålgårds kyrka
Hundven-Clements Photography
Ålgårds kyrka
Hundven-Clements Photography
Ålgårds kyrka
Hundven-Clements Photography
Ålgårds kyrka
Hundven-Clements Photography
Ålgårds kyrka
Hundven-Clements Photography
Ålgårds kyrka
Hundven-Clements Photography
Ålgårds kyrka
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Ålgårds kyrka

Kyrkans kompakta, funktionella och skulpturella form gör den till en ikonisk byggnad och ett tydligt landmärke i Ålgård.

Kyrkobyggnadens alla funktioner inryms i en samlad form, vilket understryker samfundets gemenskap och ger den identitet. Den dynamiska formen sträcker sig upp mot himlen och relaterar på det sättet till den kuperade terrängen som omringar staden.

För att rymma både kyrkorummet och alla praktiska rum­, såsom ungdomslokaler, café och kontor m.m. har vi arbetat med två våningsplan. Genom att placera det nedre planet i souterräng har vi fått till en funktionell lösning med korta avstånd och reducerade ytterväggskostnader.

Takkonstruktionen är en tolkning av de traditionella kyrkovalven och har en triangelkonstruktion som består av synliga limträbjälkar. Varje triangel vänds upp och ljuset släpps försiktigt in i kyrkorummet.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Avdelningschef, Civil Arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Rettedalen 7, Ålgård Kund: Gjesdal Kirkelige Fellesråd Bruttoarea: 1 980 m2 Status: Färdigställt 2015 Tjänster: Inredningsarkitektur / Arkitektur / Landskapsarkitektur Arkitekturpris: Gjesdal Kommunes byggeskikkpris 2015