Norrskenskatedralen

Norrskenskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Norrskenskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photograph
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Nordlyskatedralen
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Norrskenskatedralen

LINK arkitektur står bakom Norges senaste och mest spektakulära kyrkobyggnad.

Vi erhöll upp­draget efter en arkitekttävling. Vårt förslag hade ett starkt koncept med en tydlig symbolbärande idé - spiralens dynamiska dubbelriktade rörelse: Gud-människan/människan-Gud. I spiralens “öga” placerades ett stilla rum för kontemplation och bön. Resultatet som nu manifesterar sig är en ti­tanklädd kyrkoskulptur som spelar på norrskenet och som fångar upp och reflekterar Altas speci­ella ljus. Kyrkorummets utformning syftar på samma sätt till att spegla årstidernas ljus. Genom att kombinera LED-belysning med smala ljusin­släpp i väggar och tak kan belysningen anpassas till det fantastiska ljus som flödar naturligt över Alta. Spänningen mellan himlavalvet med nor­rskenet ovanför och spiralens dynamiska uppåt­vända form som kulminerar i det 47 meter höga kyrktornet, efterlämnar en starkt skulpturell form som tar upp norrskenets skiftande dynamiska rörelse genom de ständigt skiftande reflektion­erna från den titanklädda, välvda fasaden.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Avdelningschef, Civil Arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Markedsgaten 30 , Alta Kund: Alta Kirke Fellesråd Bruttoarea: 2 000 m2 Status: Invigt 10:e februari 2013 Samarbetspartner: Schmidt/ Hammer/ Lassen Tjänster: Arkitektur Arkitekturpris: Nominerad till Nordnorsk arkitekturpris 2014, nominerad till Nord-Norges beste bygg 2013 och vinnare av Nordnorska entreprenörers serviceorganisation: Nord-Norges bästa byggnad 2013