Länsförsäkringar Västerbotten

Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Länsförsäkringar Västerbotten
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Länsförsäkringar Västerbotten

I nära samarbete har LINK arkitektur och Länsförsäkringar Västerbotten utvecklat en ny kontorsbyggnad med höga hållbarhetsmål. Kontorshuset miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent och möter morgondagens krav på flexibilitet, lättillgänglighet och personliga kundmöten.

Kontorshuset ligger längs Rådhusesplanaden, Umeås paradgata, som är klassad som kulturmiljö av riksintresse. Detta har ställt höga krav på byggnadens arkitektoniska kvalitet, såväl utvändigt som invändigt. LINK arkitektur har varit involverade i hela processen, från tidiga skisser och detaljplanearbete av hela kvarteret till slutgiltig utformning av byggnad och inredning. Stor vikt har lagts vid att förmedla företagets identitet, med närhet, engagemang och enkelhet som starka värdeord.

Arbetsmiljön på Länsförsäkringar har förvandlats från trång och rörig till väldisponerad med rymd och tydliga rörelsestråk. Möten mellan personal och kunder sker med hög banksäkerhet på välkomnande platser med textilier i naturnära kulörer och väggpaneler i björk. Arbetsplatserna har utformats i nära dialog med personalen som har fått använda provarbetsplatser i syfte att kunna planera bästa möjliga arbetsmiljö för just deras behov.

Återbruk av inredning
Att arbeta med återbruk av befintlig inredning var självklart inte bara av ekonomiska skäl, utan också av miljömässiga. Inventeringar av inredning i befintliga lokaler gjordes tidigt för att bedöma vad som var möjligt att återanvända utan att göra avkall på helheten i gestaltning, funktion och ergonomi.

Lokal förankring
Förankringen i Västerbotten som region, speglas i de gedigna naturmaterialen och det tydliga konceptet ’från kust till fjäll’. Tre naturnära färgskalor symboliserar olika landskapskaraktärer; blått som kusten, grått och brunt som fjällen samt grönt som inlandet. Både invändigt och utvändigt urskiljs den västerbottniska traditionen, de textila golvtexturerna, stenläggningar, skinn, ull och vävda mattor.

Kontaktperson

Anna Lundberg
Anna Lundberg Regionchef
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 73 088 52 23
Tel:
+10 479 92 08
anna.lundberg
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Rådhusesplanaden 11, Umeå Kund: Länsförsäkringar Västerbotten Bruttoarea: 9 500 m2 Status: Färdigställt 2018 Tjänster: Inredningsarkitektur / Arkitektur Miljöaspekt: Breeam Excellent