LINK arkitekturs Umeåkontor

LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
LINK arkitekturs Umeåkontor
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

LINK arkitekturs Umeåkontor

När vårt Umeåkontor flyttade till nya, större lokaler bestämde vi oss för att göra kontoret och vår verksamhet till ett föredöme för både inredningsarkitektur, arbetsmiljö och klimatpåverkan.

Det nya kontoret har gjorts helt klimatneutralt och den större ytan har också möjliggjort en ökad satsning på samarbetet med den nya grannen arkitekthögskolan. På kontoret finns det regelbundet arbetsplatser för ett antal arkitektstudenter.

Projektets övergripande mål var att utforma ett kontor som är ett föredöme avseende arkitektonisk gestaltning och miljö samtidigt som det är ett “fönster mot omvärlden”, vilket vi också har lyckats med. Kontoret är ett bra exempel på god och innovativ arbetsmiljö som stödjer vårt arbetssätt. Det bidrar till ökad samverkan i uppdrag, ökar kunskapsutbyte och mentorskap, främjar nya arbetsformer samt inspirerar till ökad arkitekturmedvetenhet.

Kontaktperson

Anna Lundberg
Anna Lundberg Regionchef
Kontor:
Umeå
Mob:
+46 73 088 52 23
Tel:
+10 479 92 08
anna.lundberg
@linkarkitektur.se
Plats: Östra Strandgatan 26A , Umeå Bruttoarea: 400 m2 Status: Färdigställt 2013 Tjänster: Inredningsarkitektur