Kv Neapel - Södra Värtan

Kv Neapel
Illustration: MIR
Kv Neapel
Illustration: MIR
Kv Neapel
Illustration: MIR
Förra Nästa

Kv Neapel - Södra Värtan

Precis intill Södra Värtahamnens kajkant ligger Kv. Neapel som ett landmärke för Stockholm
stad – från både vatten och land. Projektet tar utgångspunkt i dagens behov av öppenhet, kunskapsbyggande och medmänskliga möten.

Utan att störa stadssiluetten utgör byggnaden ett landmärke i staden. Fasaderna är veckade och vinklade och med himlens reflektion uppstår en tredimensionell effekt. Det upplyfta gatuplanet knyter ihop byggnaden med staden med hjälp av en publik gata under huset där stadslivet bjuds in. I de tre nedre våningsplanen ryms en blandning av publika verksamheter; kultur, restauranger, hotell och handel. Högst upp i byggnaden finns dessutom en skybar med havsutsikt.

Kvarter Neapel är en 55 500 m2 stor livsstilsbyggnad som främjar balans mellan arbete och fritid. Här kan du både arbeta och ta del av det offentliga utbudet. Tack vare rationella planlösningar och en tydlig struktur är byggnaden flexibelt utformad, så att ett skiftande behov kan tillgodoses över tid. De flesta kontorsplanen är organiserade runt de två stora atriumgårdarna som inre mötesplatser mellan verksamheterna. Här upplever man den stora rumsligheten och husets kärna.

Projektet är en nära-nollenergibyggnad. Hela livscykelperspektivet, inklusive långsiktighet, kvalitet, underhållsbehov och miljöpåverkan har styrt materialvalet och byggnadskonstruktionssystemet. Med hjälp av en kompakt byggnadsform, orientering och energieffektivklimatskal är också energibehovet minimerat. Dessutom har grönska integrerats såväl in- som utvändigt, vilket tillför både ekologiska och sociala värden.

Under kommande år utvecklas hamnområdet till en attraktiv och hållbar stadsdel med omkring 2 400 bostäder och 10 000 arbetsplatser. Här har Bonnier Fastigheter som vision att skapa ett hållbart, attraktivt stadsrum med levande byggnader och hög internationell attraktionskraft.

I det parallella uppdraget ingick även projektet Kv Hangö. Läs mer om det här >

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelningschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Stockholm Kund: Bonnier Fastigheter Bruttoarea: 55 500 m2 Status: Parallellt uppdrag utfört 2016 Tjänster: Stadsbyggnad / Arkitektur Miljöaspekt: Nära-nollenergibyggnad