Kv Hangö - Södra Värtan

Kv Hangö - Södra Värtan
Illustration: MIR
Portalen Kv. Hangö, Djurgårdsstaden S. Värtan
Plan och illustration: AIX Arkitekter/Stockholm Stad
Förra Nästa

Kv Hangö - Södra Värtan

I ett av Stockholms mest attraktiva lägen har LINK arkitektur fått i uppdrag att rita en ny kontorsbyggnad för Bonnier Fastigheter. Byggnaden är en modern kontorsfastighet med hög miljöprofil och blir entrén till det nya Södra Värtan när området utvecklas från hamnindustri till en levande stadsdel.

Omkring 2 400 bostäder och 10 000 arbetsplatser byggs här och en viktig del i projektet är urbanism – att i ett tidigt skede skapa förutsättningar för en levande, integrerande stad. För resande från Stockholms centrum är kvarteret det första mötet med den nya stadsdelen och tomten ligger i övergången mellan färjeverksamheten och stadslivet. De nedre våningsplanen i byggnaden fylls därför med välkomnande, publika verksamheter vars sorl och folkliv kommer att bidra till ett tryggt, livfullt gaturum.

Kv Hangö som arbetsplats
Kontorsbyggnaden vänder sig till en generation med nya förväntningar och krav på hur de vill arbeta, bo, äta, mötas, synas, tillbringa sin fritid och inte minst röra sig mellan olika mål i en social och trygg vardag. För att uppmuntra till cykelpendling finns det en cykelhiss som går raka vägen upp till takvåningens cykelparkering. Vid lunch och efter arbetstid fungerar takvåningens trädgårdar som en samlingspunkt för alla som arbetar i huset.

Kontorsbyggnaden är flexibel för att kunna rymma stora som små företag med olika behov som dessutom förändras över tid. Här kommer det att finnas olika typer av mötesplatser, formella som informella, för olika typer av samtal och arbetsmetoder. Som hyresgäst kan du till exempel ta emot kunder på ett kafé i gatuplan, eller boka ett av de gemensamma konferensrummen i den tornliknande kuben.

Gestaltningsidé
Byggnadens koncept kretsar kring hållbarhet, effektivitet och anpassningsbarhet. Den  bärande stommen är därför robust och långsiktigt hållbar med ett rutnät av fasta pelare, medan alla innerväggar är lätta och flyttbara. Materialval görs utifrån det långsiktiga livscykelperspektivet, med stort fokus på lågt underhållsbehov och hög återanvändningsgrad.

Gestaltningen handlar om såväl råhet som viss elegans med sina precisa övergångar och synliga bjälklagsprofiler som ger rytm till fasaderna. Formspråket knyter an till den robusta hamnkaraktären med fasader av cortenstål och återanvänt, rött tegel i olika nyanser.

Hög hållbarhetsprofil
Precis som hela Norra Djurgårdsstaden har kvarteret Hangö en mycket hög miljöprofil. Byggnadens energibehov tillgodoses av solceller som också fungerar som solavskärmning. Grönska har integrerats såväl invändigt som utvändigt och bidrar till en vacker miljö, luftrening, dagvattenhantering, lokal biodiversitet och en ökad effekt av solcellerna.  

År 2021 öppnas dörrarna upp till det 15 000 kvm stora kontorshuset i tretton våningar och välkomnar besökare till Stockholms nya stadsdel.

I det parallella uppdraget ingick även projektet Kv Neapel. Läs mer om det här >

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Stockholm Kund: Bonnier Fastigheter Bruttoarea: 15 000 m2 Status: 2016 - pågående Tjänster: Landskapsarkitektur / Arkitektur / Urbanism Miljöaspekt: Potentiellt plusenergihus