Kv Grytan

Kv Grytan
Felix Gerlach Photography
Kv Grytan
Felix Gerlach Photography
Kv Grytan
Felix Gerlach Photography
Förra Nästa

Kv Grytan

Kv Grytan är en del av Malmös mest centrala stadsutvecklingsprojekt, området Sorgenfri, där det gamla industriområdet ska integreras i innerstaden och omvandlas till en levande stadsdel. 

Bostadshuset som LINK arkitektur har utformat, omfattar ett femtiotal lägenhet men också en lokal och flera bokaler i bottenplan. De är tänkta till mindre verksamheter såsom kontor, kafé, butik och gym, för att skapa aktivitet i gaturummet. Bokalerna har stora glaspartier med ingång från gatan och är förbundna med en invändig trapp till lägenheten på planet ovanför.

Byggnadens utformning och materialval är tänkta att knyta an till områdets industrihistoria med tegel, glas, betong och ”smide”. Gatufasaden är nedbruten i mindre delar med olika tegeltyper och sockelvåningen får en relief-bearbetning för att möta den mänskliga skalan i gatunivån. Den gröna innergården rymmer bl.a. en klätterväxtbeklädd pergolastruktur för cykelplatser och en cykelservicestation.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Malmö Kund: Beatus Fastigheter AB Bruttoarea: 4 000 m2 Status: Färdigställt 2019 Tjänster: Arkitektur