Horisont

Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Foto: Hundven-Clements Photography
Horisont
Illustration: MIR
Horisont
Illustration: MIR
Horisont
Illustration: MIR
Horisont
Illustration: MIR
Horisont
Illustration: MIR
Horisont
Illustration: MIR
Horisont
Illustration: MIR
Förra Nästa

Horisont

Nytt bostads- och butiksområde.

12 km norr om Bergens centrum ligger stadsdelen Åsane med 40 000 invånare. Översiktsplanen för Åsane Norr godkändes 2011. Det blir ett köpcenter med bostäder på taket i ett spännande formuttryck. Ett “bälte” upprättas, vilket viker sig runt byggnadskroppen och ömsom exponerar butikernas glasfasader och ömsom öppnar sig och visar bostädernas balkonger. Fokus ligger på miljö och projektet utförs med BREEAM excellent-standard. Handelscentret utgör 38 500 m2 och bostäderna 17 500 m2 på taket av handelscentret. Projektet ligger vid ett grönområde och ett önskemål är att etablera ett starkt samband till detta gröna bälte och bäckfåran. Det gröna dras upp på taket till köpcentret och blir ett grönt utomhusområde och en viktig del av gården mellan bostäderna. Utrymmet mellan bostäderna skärmas av mot vind, exponeras för solen och anpassas för lek. Byggnadskroppens placering delar upp utrymmet och skapar differentierade ytor.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Avdelingschef Bergen, Arkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Myrdalsvegen 2, Nyborg Kund: Åsane Utvikling AS Bruttoarea: 81 500 m2 Status: Färdigställt 2015 Samarbetspartner: AMB arkitekter AS Tjänster: Landskapsarkitektur / Arkitektur / Inredningsarkitektur / Byggadministration / Tillgänglighetsanpassning / BIM / Urbanism Miljöaspekt: Målsättning BREEAM Excellent standard