Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby

Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, trädgård / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, trädgård
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, trädgård / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, interiör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, interiör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, interiör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, interiör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, interiör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, trädgård / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, interiör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, interiör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, trädgård / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, exteriör / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, trädgård / Foto: Jason Strong
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby
Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby, trädgård / Foto: Jason Strong
Förra Nästa

Hållbarhetscentrum Roslags-Näsby

Norr om Stockholm planeras ett av Täby kommuns största utvecklingsområden: västra Roslags-Näsby. Projektet har beskrivits som en av Sveriges mest ambitiösa satsningar inom modern, hållbar stadsutveckling. För att kommunicera de höga hållbarhetsmålen och stärka stadsdelens identitet, fick LINK arkitektur uppdraget att ta fram koncept för ett hållbarhetscentrum.

Det tillfälliga hållbarhetscentrumet fungerar som en identitetsskapande mötesplats och kommunikationskanal för exploatörer, kommun och medborgare. Här presenterar sig den nya stadsdelen genom att berätta sin historia, förklara idéerna bakom omvandlingen och bjuda in besökarna att bli del av områdets utveckling.

Attraktivitet och identitet genom placemaking
Konceptet grundar sig i metoden ”placemaking” som syftar till att skapa attraktiva offentliga rum med tydlig identitet. Platsen ska programmeras och utformas för att ge människor förutsättning att vilja vistas här och interagera med varandra. I ett av de gamla bostadshus som bevaras i Roslags-Näsby, bjuds medborgarna in till en interaktiv utställning.  Här kan de ta del av utvecklingen som deras närområde går igenom och lära sig mer om de idéer som ligger bakom projektet. I en VR-station kan området utforskas i 3D och utställningen berättar om områdets historik och de ambitiösa hållbarhetssatsningarna.

Ett offentligt rum som aktiverar, utbildar och inspirerar
LINK arkitektur har arbetat fram ett bildande helhetskoncept där inredning och skyltmaterial inspirerar till intresse för hållbarhet. Varför och hur bygger och lever vi hållbart? Miljön är uppbyggd av naturliga, hållbara material och återbrukade möbler – en försmak på den kreativa och sociala atmosfär som man vill uppnå i den nya stadsdelen. Inne i centret och den intilliggande trädgården bildas besökaren i projektprocessen och områdets historia. Här finns möjlighet att prova på och lära sig om bland annat stadsodling, kompostering, källsortering, återbruk, biotoper och social hållbarhet. Hållbarhetscentret fungerar också som bas för workshops och aktiviteter som inspirerar till hållbara livstilsval.

Senaste nytt om vad som händer i hållbarhetscentrumet och Roslags-Näsby hittar du här >

LINK arkitektur är en av initiativtagarna till nätverket 100gruppen som arbetar för 100% cirkulära, hållbara miljöer.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Ombyggnad för utställning Plats: Roslags-Näsby, Täby Kund: Täby Kommun Bruttoarea: 100 m2 Utomhusanläggning: 300 m² Status: Utfört 2018-2019