Grorudparken

Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Grorudparken
Foto: LINK arkitektur Ivar Nielsen
Förra Nästa

Grorudparken

Grorudparken är en av fyra stadsparker i Groruddalen. Parken erbjuder plats för idrott, lek, rekreation, ungdomsaktiviteter, social samvaro och kulturella aktiviteter för en blandad befolkningsgrupp.

Oslos befolkning fått ett sammanhängande upplevelseområde som löper genom stadsdelen. Med floden och vattnet som centrum, har uppdraget bestått i att integrera befintliga kulturminnen och andra element längs floden, i en överordnad plan där också nya upplevelser tillförs.

Projektet har varit tekniskt utmanande avseende problemställningar kring översvämning av floder, hantering och rening av dagvatten samt rening av förorenad mark.Förbättring av vattenkvaliteten i Groruddammen genom olika reningsåtgärder var en del i projektet. Som ett pilotprojekt i Norge har fytosanering använts: vegetation ska suga upp gifter från förorenad mark så att jorden har renats inom loppet av 2-3 år. På så sätt undviks miljöbelastning genom land- och sjötransport av de förorenade massorna. Dagvatten rengörs i biologiska anläggningar innan det transporteras till Alnafloden och Groruddammen. Därigenom förbättras vattenkvaliteten avsevärt.

Genom hela projektet har vi arbetat tätt tillsammans med Multiconsult för RIB, RIV, hydrologi, RIE och RIG. 

Tillgänglighets- och säkerhetsaspekter har krävt särskilt fokus på belysning. I samarbete med ÅF Lighting har vi deltagit i att utarbeta ett kreativt belysningskoncept som har tillfört en extra dimension och identitet till parken, utöver de säkerhetsmässiga kraven.

Samarbetet med Oslo kommun och stadsdelen har varit en stor del i projektet, och det goda samarbetet har gett resultat.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Stadsdelspark med öppning av flod, promenadstråk, mötesplatser, lek och rekreation Plats: Kalbakkveien 46, Oslo Kund: Oslo kommun Utomhusanläggning: 119 000 m2 Status: Färdigställt 2013 Samarbetspartner: Multiconsult, ÅF Lighting Tjänster: Landskapsarkitektur Miljöaspekt: Fytosanering, förbättring av vattenkvaliteten, översvämningskontroll