Frøyland Orstad kyrka

Frøyland Orstad Kyrka
Foto: Hundven-Clements Photography
Frøland Orstad kyrka
Foto: Hundven-Clements Photography
Frøland Orstad kyrka
Foto: Hundven-Clements Photography
Frøland Orstad kyrka
Foto: Hundven-Clements Photography
Frøland Orstad kyrka
Foto: Hundven-Clements Photography
Frøland Orstad kyrka
Foto: Hundven-Clements Photography
Frøland Orstad kyrka
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Frøyland Orstad kyrka

Frøyland-Orstad kyrka är placerad i terräng och dess uttryck och design samspelar med södra Norges kustlandskap.

Med sina enkla och tydliga takformer tolkar den områdets traditionsenliga byggande på ett nytt sätt: lågmäldhet i kombina­tion med ett starkt formspråk. Även utformnin­gen av inredningen är inspirerad av landskapet. Trappor, bänkar och golv har en sammanhän­gande struktur och både besökare, präst och kör är i samma nivå vilket likställer dem.

I kyrkans entré börjar en stig som leder fram till altaret och dess 12 meter höga altartavla. Trappor tar oss där ned till dopbassängen.

Träinnertaket är vågformat och påminner om moln på himlen. Kyrkan har plats för 630 personer och är den första kyrkan i Norge som är universellt utformad. Den tilldelades därtill ett tillgänglighetspris 2009.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Avdelningschef, Civil Arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Orstadbakken , Klepp Kund: Klepp kyrkjelege fellesråd Bruttoarea: 2 100 m2 Status: Färdigställt 2008 Samarbetspartner: Per Odd Aarrestad och Tor Lindrupsen Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur / Tillgänglighetsanpassning