Fladängskolan

Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Fladängskolan
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Fladängskolan

”Som en ståtlig krokodil som kravlat upp på torra land”, så beskrivs Fladängskolan i Lomma kommun. Den nybyggda skolan är vackert placerad invid Höje å och inför terminsstarten 2012 fanns där plats för 420 elever i årskurs F-5. LINK arkitektur har ansvarat för planering, detaljprojektering samt gestaltning.

Lomma kommun är en av de mer snabbväxande kommunerna i Skåne. Under de senaste åren har bostadshusen vuxit upp som svampar ur jorden och många barnfamiljer har hittat hem. 2008 fick LINK arkitektur i uppdrag att rita en multifunktionell skolbyggnad invid åkanten i centrala Lomma. På grund av den växande befolkningen tvingades kommunen att utöka elevantalet under pågående projektering, samt utvidga skolans matsal och lägga till ett tillagningskök och en mindre gymnastiksal. För att tidplanen inte skulle påverkas valdes en effektiv byggteknik med prefabricerade betongelement för byggnadens stomme och fasad.

Fladängskolan är formad som ett L och utformningen av huvudbyggnaden kan tolkas som en krokodil, lojt vilande i vattenbrynet. De upphöjda ljusinsläppen på taket kan liknas vid krokodilens ögon och näsborrar, de höga fönstren i matsalen som tänder och byggnadens långa, sluttande tak som krokodilens nos och nacke. Sedumtaket påminner dessutom om äkta reptilskinn. Eftersom Lomma är en gammal ort, med en tradition av småhus i bruksmiljö, har arkitekterna inspirerats av detta tema i gestaltningen av den andra byggnadskroppen. Byggnaden för basenheterna är uppbruten i volymer - och passar på så sätt in i samhällets karaktäristiska och småskaliga bebyggelse.

Kulörfälten i den vita arkitekturen är från Lomma kommuns övergripande gestaltningsprogram för nybyggnader men har en klarare och krispigare ton. Den varierande färgsättningen i rött, blått, gult och grönt ska hjälpa elever och besökare att orientera sig. Fasadens betongelement har ett vertikalt, oregelbundet mönster som skall föra tankarna till stående, vajande vasstrån intill åkanten. Både lärare och elever är nöjda och då inte minst med miljön utomhus.

– Läget är svårslaget. Matsalens terrass mynnar rakt ut mot ån och Fladängsparken ligger ett bollkast bort och kan användas av eleverna som ett komplement till skolgården, berättar Peder Lindblad, LINK arkitektur. Under projektets gång har vi haft som utgångspunkt att skapa flexibla lokaler med stora variationsmöjligheter. Det händer mycket i Lomma kommun och därför måste även byggnaden tåla förändring. Ambitionen har varit att ge skolan ett piggt, glatt uttryck utifrån en modernare tolkning av Lommas traditionella bebyggelse och att ta tillvara platsens unika möjligheter.

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Plats: Fladängsgatan 2, Lomma Kund: Lomma kommun Bruttoarea: 4 500 m2 Status: Färdigställt 2012 Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur