Citybanan - Station Stockholm City

Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Citybanan - Station City
Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Citybanan - Station Stockholm City

I juli 2017 öppnade Citybanan, en sex kilometer lång pendeltågstunnel som fördubblar spårkapaciteten genom centrala Stockholm och förenklar vardagen för många resenärer. LINK arkitektur har projekterat Citybanans nya station – Stockholm City.

Stationen ligger under T-centralen med direkt förbindelse till tunnelbanans alla linjer. Plattformarna inryms i två parallella bergstunnlar som är 255 meter långa, 25 meter breda och ligger 40 meter under jord.

Hit kommer resenärerna via glasade trapphus, hissar och ljusa förbindelsegångar med konstnärliga inslag och hög arkitektonisk utformning. Här finns också möjlighet till shopping, avkoppling och möten.

Komfort och säkerhet har varit vägledande för utformningen av stationen. Bland annat har plattformsavskiljande väggar installerats för att minska buller och öka tryggheten för resenärerna.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelningschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Centralplan , Stockholm Kund: Trafikverket AB Bruttoarea: 25 000 m2 Status: Färdigställt 2017 Tjänster: Arkitektur