Brf Industrial Corner

Kv Grytan
Felix Gerlach Photography
Kv Grytan
Felix Gerlach Photography
Kv Grytan
Felix Gerlach Photography
Förra Nästa

Brf Industrial Corner

Området Sorgenfri är ett av Malmös mest centrala stadsutvecklingsprojekt. Här omvandlas ett gammalt industriområde till levande stad med tydlig identitet, präglad av områdets historik. Flera nya bostadshus uppförs för att förtäta stadsdelen och LINK arkitektur står bakom ett av dem; Brf Industrial Corner i kvarteret Grytan.

Genom utvecklingen av Sorgenfri kopplas Malmö centrum samman med de östra delarna av staden. Malmö Stad har som målsättning att stadsdelen ska bli ett föredöme för hållbar stadsutveckling, vilket format förutsättningarna för det nya bostadshuset som uppförts i kvarteret Grytan. Stor vikt har därför lagts vid att byggnaden ska tillföra liv åt gaturummet och att skapa förutsättningar för de boende att göra hållbara livstilsval.

Levande gaturum med hjälp av bokaler
Bostadshuset rymmer ett femtiotal lägenheter men också en lokal och tio bokaler i bottenplan. Bokalerna, en boendeform som kombinerar bostad och verksamhetslokal, är tänkta att skapa aktivitet och ge liv åt gaturummet. Här ges möjlighet för småföretagare att etablera sig med t ex kontor, kafé, butik eller gym. Bokalerna har stora glaspartier och entré mot gatan och är förbundna genom en invändig trapp till lägenheten på planet ovanför.

Förankring i områdets historia
Byggnadens utformning och materialval knyter an till områdets industrihistoria genom medvetna materialval – tegel, glas, betong och smide. Gatufasaden är nedbruten i mindre delar som klätts i olika typer av schatterat tegel i rött, grått och svart.

Läs mer om utveckling av Sorgenfri här >

Kontaktperson

Alexandra Adriani
Alexandra Adriani Regionchef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 347 49 21
Tel:
+46 10 479 98 10
alexandra.adriani
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Malmö Kund: Beatus Fastigheter AB Bruttoarea: 4 000 m2 Status: Färdigställt 2019 Tjänster: Arkitektur