Allehelgensgate 2

Allehelgensgate 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Allehelgensgt. 2
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Allehelgensgate 2

Allehelgensgate 2 har i ett flertal år varit Nordeas huvudkontor i Bergen. Under 2007 fick byggnaden nya ägare, SPG Group och Otium AS, vilka ville uppgradera byggnaden både tekniskt och designmässigt.

De önskade ett grepp som gjorde byggnaden mer attraktiv och synligare. Byggnaden har en strategisk placering mitt i centrum med långa siktlinjer både från hamnen och från några av stadens huvudådror. Detta ger byggnaden en fantastisk exponering samtidigt som det är en viktig del av stadsbilden med bla Bergens gamla rådhus och Banko Rotto som två av de närmaste grannarna. Mot väster ligger Vågsallmenningen som skapar rymd, ljus och samlingsplatser. Lösningen blev att bygga nya toppvåningar och använda mycket av byggnadens befintliga struktur och rytm för att ge den ett samlat uttryck. Byggnaden skulle få ett stramt och modernistiskt uttryck samtidigt som den skulle anpassa sig till de omkringliggande byggnaderna och inte konkurrera om uppmärksamheten. Detta har gjorts i samråd med myndigheter och stadsantikvarie.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Restaurering/ Ombyggnad Plats: Allehelgensgate 2, Bergen Kund: SPG Group Otium AS Bruttoarea: 11 700 m2 Status: Färdigställt 2013 Samarbetspartner: Multiconsult Tjänster: Arkitektur / Byggadministration / Tillgänglighetsanpassning