Aker Brygge

Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Strenden Aker Brygge
Foto: Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Stranden - Aker brygge
Tomasz Majewski
Förra Nästa

Aker Brygge

Uppdraget är en del av Norwegian Property’s investering i att revitalisera stadsdelen Aker Brygge; strandpromenaden, handeln och kontorslokalerna. LINK fick i uppdrag att omforma utemiljöerna som är betydelsefulla för stadsdelens identitet.

Vårt fokus har legat på tre huvudområden: strandpromenaden, torget och sidogatorna med nya entréer. Social hållbarhet – känslan av trygghet och möjlighet för alla att vistas på platsen har varit ett övergripande mål och utemiljön ska främja olika aktiviteter, spontana möten och kännas trygg att vara på dygnet runt. 

Gaturummet har omorganiserats och förenklats för att definiera strandpromenadens olika användningsområden och skapa ett bredare gångstråk. Gångstråket har flyttas från fasadliven och i stället lagts parallellt med kajkanten med direkt kontakt med vattnet. Det har gett mer plats att vistas vid vattenkanten och därmed mer rum åt spontana aktiviteter.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Ombyggnad Plats: Aker brygge, Oslo Kund: Norwegian Property (NPRO) Utomhusanläggning: 15 800 kvm Status: Färdigställt 2015 Samarbetspartner: Vestre och ECT Tjänster: Landskapsarkitektur Arkitekturpris: Cityprisen 2016, WAN Waterfront 2016 Award