Akademikliniken, Oslo

Akademikliniken, Oslo
Foto: Hundven-Clements Photography
Akademikliniken, Oslo
Foto: Hundven-Clements Photography
Akademikliniken, Oslo
Foto: Hundven-Clements Photography
Akademikliniken, Oslo
Foto: Hundven-Clements Photography
Akademikliniken, Oslo
Foto: Hundven-Clements Photography
Akademikliniken, Oslo
Foto: Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Akademikliniken, Oslo

Etablering av Akademiklinikens första filial i Norge på plan 4 i ett befintligt kontorshus.

Kliniken består av två delar: en mottagning för konsultationer och enklare behandlingar samt en operationsavdelning med tre operationssalar och sex övernattningsrum.

Ombyggnaden medförde en del tekniska utmaningar eftersom huset ursprungligen byggdes som kontorshus och våningen under upptas av ett laboratorium med komplexa installationer.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Plats: Sognsveien 70 , Oslo Kund: Akademikliniken Bruttoarea: 1 000 m2 Status: Färdigställt 2012 Tjänster: Arkitektur / Inredningsarkitektur / Helse og omsorg