Om LINK

Om LINK

LINK arkitektur
LINK arkitektur finns på 16 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Om LINK

Som arkitekter är vi med och skapar den viktigaste miljön, den du befinner dig i varje dag. Där du arbetar. Där du bor. Där du studerar. Där du övernattar. Helt enkelt där du lever ditt liv. Vi vet att utformningen av staden, byggnaderna, ja hela vår omgivande miljö påverkar oss. Genom att se möjligheter, spränga gränser och utveckla goda förebilder vill vi bidra till en god samhälls- och stadsutveckling. Vi skapar rum för bättre liv.

LINK arkitektur är bland de ledande arkitektkontoren i Skandinavien – när det gäller omsättning, antal medarbetare och antal årligen genomförda projekt. Vår affärsmodell är att skapa värde både för våra kunder och för samhället i stort.

Vi har byggt 16 starka kontor med över 470 medarbetare i Norge, Sverige och Danmark. Det ligger många möjligheter i att vi har ett kontor geografiskt nära dig, samtidigt som all kompetens och kapacitet i LINK arkitektur är tillgänglig. Detta gör att du som kund kan nyttja lokalkännedomen hos ditt närmsta LINK-kontor.

Vi driver projekten genom de administrativa faserna på effektivast möjliga sätt, säkerställer effektiv och personlig uppföljning, samt har medarbetare som känner till den lokala fastighetsmarknaden. LINK arkitektur har bred kompetens inom arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, urbanism, plan samt industri- och produktdesign. Vårt företag är organiserat för att gynna samverkan mellan våra kontor. Det innebär att vi alltid har kapacitet att ta oss an både stora och små projekt inom bostäder, kommersiella lokaler, infrastruktur, industri, stadsutveckling, offentliga byggnader, idrottsanläggningar, vård och omsorg samt utbildning och forskning. Vi har spetskompetens inom alla dessa sektorer.

LINK arkitektur erbjuder kreativ kraft över hela Skandinavien. Som sista gren på stammen har köpet av Aarhus arkitekterne* (2016) stärkt oss i Danmark och inom vårdsektorn i hela Skandinavien. Aarhus arkitekterne har kontor i Köpenhamn och Århus, och bidrar med 90 nya medarbetare till LINK arkitektur. Aarhus arkitekterne har nu bytt namn till LINK arkitektur.

Som kund kommer ni att uppfatta oss som en samarbetspartner som driver projekt framåt och utmanar er längs vägen, inte minst inom hållbarhetsfrågor. God arkitektur ska både ta hänsyn till projektekonomi, hållbarhet, flexibla och tillgänglighetsanpassade lösningar, samt svara för återbruk och god design. Vi sätter ihop ett team med tvärkompetens, som säkrar att alla delar inom respektive fält blir tillgodosedda.

LINK arkitektur AB är certifierade för kvalitet enligt ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001. De kontor som innefattas av certifieringen är Stockholm, Malmö, Lidköping, Falköping, Umeå och Skellefteå.

Kontaktperson

John Lydholm Vd
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 205 10 71
Tel:
+46 10 479 98 17
john.lydholm
@linkarkitektur.se