Hållbar arkitektur

Levande miljöer

Sluppen
Sluppen, levande stadsmiljö i Trondheim
Aker Brygge
Aker Brygge i Oslo, levande landmärke (foto: Tomasz-Majewski)
Hållbarhetscentrum
Hållbarhetscentrum i Roslags-Näsby, plats för möten & dialog (foto: Jason Strong)
Skeppsbron
Skeppsbron i Göteborg – nära koppling mellan publika bottenvåningar och stadsrum
Förra Nästa

Levande miljöer

Visste du att ofrivillig ensamhet är ännu skadligare än fetma och rökning? Genom att skapa potential för möten skapar vi potential för välmående. 

Levande miljöer är inkluderande, trygga och har en stark identitet.

Sådana miljöer:

 • Ökar attraktiviteten för byggnader, platser och städer
 • Ökar värdet på dina fastigheter
 • Bygger broar samt främjar sammanhållning och inkludering
 • Främjar process och samverkan eftersom det finns gemensamma intressen av att skapa goda stadsmiljöer för fastighetsbestånd och kommuninvånare
 • Skapar förutsättningar för en levande stad och projekt som håller över tid

Placemaking - en metod för att skapa levande miljöer

Med placemaking som metod får du processer, verktyg och kvalitetsmål för att skapa levande, attraktiva och inkluderande platser. Börja i rätt ände så slipper du omtag och onödiga kostnader.

 • Påvisad framgång i att skapa attraktivitet och sociala värden.
 • Etablerade metoder och verktyg
 • Många goda referensexempel

8 nycklar för att lyckas

 1. Erbjud ett stort urval av aktiviteter som passar olika människor, vid olika tillfällen.
 2. Väck nyfikenhet! Låt platsen förändras i takt med säsong, dygn och vecka. Våga det tillfälliga!
 3. Skapa potential för oplanerade möten genom att manipulera flöden och samla funktioner och byggnader.
 4. Programmera kantzonerna och tydliggör vad som är privat, halvprivat och offentligt. Livet växer från platsens kanter!
 5. Älskade, fina och välvårdade platser med egen identitet signalerar att människor bryr sig och skapar trivsel.
 6. Möjliggör för människor att stanna länge genom att erbjuda sittplatser, möjlighet att äta, dricka vatten och gå på toaletten.
 7. Utforma enkla och orienterbara miljöer. Det ska vara lätt, trevligt och tryggt att ta sig till och runt på platsen – för alla.
 8. Platsen ska vara komfortabel. Behagligt mikroklimat året om. Lätt att se och höra varandra genom en mänsklig skala rätt belysning och god akustik.

Analys, process och erfarenhet är nyckeln!

Vi erbjuder:

 • Analyser och beslutsunderlag för att säkerställa att platsen motsvarar intressenternas förväntningar och attraherar sina målgrupper genom rätt funktioner, programmering och utformning
 • Drift av komplexa processer med många intressenter hela vägen i mål. Med platsen i fokus, stöttar vi relationen mellan fastighetsägare och kommun.
 • Dialog- och brukarprocesser som skapar engagemang och en känsla av ägandeskap
 • Design och programmering av miljöer som är levande året runt och tillgängliga för alla
 • Lyft av såväl befintliga områden som bästa förutsättningarna för levande miljöer i nya områden
 • Snabba åtgärder för att lyfta en plats: tillfälliga experiment, pop ups, aktivering, belysning, omprogrammering m.m.

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner Affärsutvecklings- och marknadschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 271 57 59
Tel:
+46 10 479 99 43