Hållbar arkitektur

Hållbar arkitektur

Lidl-butik i Visby
Sveriges första NollCO2-certifierade byggnad: en Lild-butik i Visby (foto: Mikael Olsson)
ZEB-laboratoriet
ZEB-laboratoriet i Trondheim – nollutsläppsbyggnad som producerar mer förnybar energi än dess koldioxidutsläpp under hela livscykeln.
Förskolan Hoppet
Hoppet i Göteborg – Sveriges första fossilfria förskola
Länsförsäkringar
Länsförsäkringar i Umeå – 2 miljoner kr i besparing tack vare återbruk (foto: Hundven-Clements) 
FN:s globala mål
Vår prioritering av FN:s globala mål för att nå så stor effekt som möjligt.
Förra Nästa

Hållbar arkitektur

Hållbarhet handlar inte längre om att göra mindre dåliga val, utan om att maximera det positiva utfallet. Vi har analyserat vilka samhällsutmaningar som vi har störst möjlighet att bidra till och hur de kan tillämpas i projekt.

Impact Architecture – kraftfullt verktyg för hållbarhet och lönsamhet i byggprojekt

Vi tar ett strukturerat grepp på hållbar utveckling och värdeskapande i våra projekt.  Med sex prioriterade områden, kopplade till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, maximerar vi samhällsnyttan i den investering som du som kund gör. Vi kallar det Impact Architecture. Nyfiken på att veta mer? Kolla gärna på vårt inspelade webbinarium här >

Koppling till finansvärlden

Impact Investment är en investeringsmetod som finansvärlden använder för att göra kloka investeringar utifrån både hållbarhetsmässiga och värdeskapande aspekter. Det handlar om att hitta möjligheter för att nå största möjliga positiva påverkan.

Enligt samma princip har vi tagit fram en modell för att utveckla projekt som både är värdeskapande och bidrar till hållbar utveckling. Målet är att realisera den potential som finns i den byggda miljön gällande social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Byggbranchens förbättringar inom hållbarhet styrs av ekonomi. Om det ska vara realistiskt att nå de globala hållbarhetsmålen, måste de vara ekonomiskt eller varumärkesmässigt lönsamma. Att investera i Impact Architecture, eller effektdriven arkitektur, ska ses som en typ av Impact Investment med positiv avkastning och maximalt bidrag till att lösa samhällsutmaningarna.

Holistiskt fokus ger större effekt

Våra hållbarhetsstrategier i projekt bygger på nyckeltal från tidigare genomförda projekt och lösningar som backas upp av forskning. På så vis kan vi ge dig som fastighetsutvecklare mest valuta för din investering samtidigt som vi gör det som vi är bäst på: hållbar arkitektur.

Av alla positiva åtgärder som kan göras, ryms inte alltid allting i ett och samma projekt. Därför är vårt löfte till dig som kund att stå för den professionella bedömningen, att prioritera och göra aktiva val på den komplexa hållbarhetsagendan. På det sättet får varje projekt så stor lönsamhets- och hållbarhetseffekt som möjligt.

När vi arbetar med hela spektret av hållbarhet kan vi bidra positivt till flera av samhällsutmaningarna. För att maximera effekten behöver vi utgå ifrån förutsättningarna och utvärdera vilka hållbarhetsaspekter som ger störst värde i varje specifikt projekt snarare än att välja en förutbestämd lösning. Att se till helheten, helt enkelt.

Projektets förutsättningar

Vårt hållbarhetserbjudande anpassas till projektets förutsättningar. Exempelvis handlar det om att utvärdera när det lönar sig med återbruk eller om större effekt kan uppnås med återvunna råvaror. Bidrar solelsproduktion eller minskad initial klimatpåverkan bäst till att lösa klimatutmaningen? Ger gröna tak eller virke från kontinuitetsskogsbruk störst effekt på den biologiska mångfalden? Alla projekt står någon gång inför denna typ av ställningstagande och vi erbjuder då rådgivning med fokus på målet.

Smarta investeringar

För att få stor effekt vägleder vi också till smarta investeringar. Bostäder som ändå ska renoveras kan till exempel addera social hållbarhet som en parameter – en liten initial investering som snabbt lönar sig. När arbetssättet är holistiskt skapas större möjlighet för dig som arbetar på en kommun eller som fastighetsutvecklare att bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Mätbara resultat

Med Impact Architecture definieras projektets hållbarhetsfokuserade nyckeltal och mätbara mål sätts upp. Detta blir sedan styrande för såväl designprocess som för olika val och prioriteringar.

Det finns en enorm potential i att maximera effekten av en hållbar investering. Vårt löfte till dig som kund är att navigera i den komplexa hållbarhetsagendan, så att du kan göra så kloka val som möjligt och nå dina mål. Det är vad vi kallar effektdriven arkitektur.

Hållbarhetspolicy (pdf)

Kontaktpersoner

Per Olsson Hållbarhetschef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 283 60 76
Tel:
+46 10 479 92 22
Alexander Landborn Hållbarhetschef, fokus klimatsmart arkitektur
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 244 77 42
Tel:
+46 10 479 92 03