Hållbar arkitektur

Hållbar arkitektur

"Sharing is Caring", Södra Brunnshög, Lund
"Sharing is Caring": bostadsprojekt med fokus på delningsekonomi, Lund
Lidl – ett hållbart butikskoncept
Lidl – ett hållbart butikskoncept: certifieras BREAAM Excellent, Sigtuna
LINK Arkitekturs kontor i Umeå
LINK Arkitekturs klimatneutrala kontor i Umeå / Hundven-Clements Photography
Förra Nästa

Hållbar arkitektur

Vad är hållbart byggande? Det första som de flesta tänker på är att det ska vara miljövänligt. Det innebär att vi tänker på hur byggnaden fungerar i sin lokala miljö och vilket avtryck den gör i förhållande till den globala miljön. Men det är inte bara miljön som vi måste ta hänsyn till för att kunna skapa hållbar arkitektur. Vårt ambitiösa mål är att LINK arkitektur ska bidra till att vår generations behov tillgodoses på ett sätt som inte reducerar möjligheterna för nästa generation. Detta innebär att vi försöker finna balans mellan miljö, ekonomisk tillväxt och social hållbarhet i arkitekturen.

Miljöriktig arkitektur: Vi måste förstå hur arkitekturen påverkar miljön. I planeringsfasen analyserar vi hur placering, form och detaljlösningar påverkar energiförbrukning och klimatgasutsläpp. När vi ritar är yteffektivitet och flexibilitet alltid viktiga kriterier. Vi väljer material och konstruktioner som under sin livslängd ger minsta möjliga resursförbrukning och miljöpåverkan. Att skapa goda miljöer  för fotgängare och främja användning av kollektivtrafik, naturglädje och mångfald är också en viktig del av vår arkitektur. Genom att tillämpa miljöcertifieringsverktyg som BREEAM, LEED och Miljöbyggnad redan i starten av projektet, kan vi säkra att byggnaden uppfyller ett stort spektrum av miljökrav. Vi använder också flera specialverktyg för att uppfylla specifika krav, exempelvis i arbetet med dagsljus, energiförbrukning och klimatgasutsläpp.

Ekonomisk arkitekturprojektering innebär förståelse för hur arkitekturen påverkar ekonomin för byggfirmor, brukare och samhället. Vi minimerar resursförbrukningen genom fokus på yteffektiva och flexibla lösningar. Utbyggnaden av ett område bör innehålla en lämplig blandning av handel, bostäder och möjligheter för mesta möjliga hållbara ekonomiska tillväxt. Ofta ser man att de mest miljövänliga valen i ett projekt också är de mest ekonomiska, både på kort och lång sikt. Sist, men inte minst, projekterar vi robusta lösningar som tål många års användning och framtidens klimat med lägsta möjliga drifts- och underhållskostnader.

Social arkitekturprojektering innebär förståelse för hur arkitektur påverkar människor. Vi skapar trygga och bra rum där människor möts. Vi möjliggör mångfald och tillgänglighet. Vi utformar rum med bra ljus, utsikter, akustik, behaglig temperatur och frisk luft. Vi skapar rum som stimulerar sinnena och väcker känslor. Vi lyssnar till byggherrar, byggfirmor, myndigheter, brukare och samarbetspartners och tar till oss resultaten av samråden i alla projekt.

Det finns oändliga möjligheter att förbättra projekt både klimatmässigt, ekonomiskt och socialt. Vårt jobb är att peka på så många av dem som möjligt.

Hållbarhetspolicy (pdf)

Kontaktperson

Per Olsson Hållbarhetschef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 283 60 76
Tel:
+46 10 479 92 22