Nyheter

I dag lanseres håndbok i nordisk placemaking

I dag lanseres håndbok i nordisk placemaking

2020-06-04

Placemaking er en metode for å skape attraktive og trygge steder med identitet. Metoden er benyttet med hell over hele verden, og stammer opprinnelig fra USA. I dag lanseres for første gang en håndbok for placemaking tilrettelagt for nordiske forhold. Bak boken står LINK arkitektur sammen med Future Place Leadership og Tryggare Sverige.

– Den enkle sannheten er at det er mennesker som tiltrekker andre mennesker til en plass. Så hva gjør enkelte plasser bedre enn andre? Og hvordan kan vi mennesker møtes i urbane miljøer når det ikke er sommer og sol året rundt? Her i Norden bør vi bli enda bedre på inkluderende prosesser, å organisere oss rundt utviklingen av gode møteplasser, samt involvere drift allerede i planleggingsstadiet. Det er også viktig å tenke gjennom alle årstidene når vi planlegger utvikling av gode urbane miljøer. Det er blant annet dette denne håndboken gir råd om, sier Petra Svensson Gleisner, forretningsutviklingssjef i LINK arkitektur.

Håndboken er et resultat av utviklingsprosjektet Placemaking in the Nordics. LINK arkitektur, Future Place Leadership og Tryggare Sverige har ledet prosjektet sammen med 16 kommuner, bedrifter og organisasjoner fra Sverige, Norge, Finland og Nederland. Sammen har de studert forbildeprosjekter, utforsket utfordringer og suksessfaktorer, som har munnet ut i en nyskapende guide til hvordan placemaking kan implementeres i de nordiske landene.

Syv grep:
I løpet av prosjektet landet prosjektdeltagerne på følgende syv grep:

  1. Organisasjonen er essensiell – alle som er berørt av stedet eller plassen på en eller annen måte, bør også inkluderes tidlig i prosessen og involveres i å skape en felles visjon. Dette inkluderer kommuner, eiendomseiere, prosjekteiere, brukere, vedlikeholdsansvarlige mm.
  2. Drømmer drømmes sammen – gjennomføring av en såkalt «bottom-up» prosess bør baseres på menneskene som holder til der. Hva vil de gjøre? Hva trenger de? Derfor bør egne analyser gjennomføres sammen med alle interessenter.
  3. Start i det små – Placemaking trenger ikke å være dyrt, omfattende eller vanskelig. Det er enkelt å komme i gang med for eksempel en pop-up, som kan evalueres og videreutvikles. Det kan også være en praktisk måte å tilnærme seg de som viser interesse for stedet, og dermed har du allerede startet en prosjektgruppe.
  4. Et sted vil aldri bli ferdig – når forutsetningene er tilstede, må det også være en plan og en tydelig ansvarsfordeling for hvordan aktiviteter skal tilrettelegges og hvordan stedet skal opprettholdes og utvikles. Det er en av suksessfaktorene for et vellykket placemaking-prosjekt.
  5. Nødvendige ildsjeler behøves – Placemaking kan innebære lange og komplekse prosesser. Derfor er det helt nødvendig på et tidlig tidspunkt å få med seg ildsjeler og ambassadører som har pågangsmot og vilje til å drive prosjektet helt til mål.
  6. Hele året – i andre land bekymrer man seg fordi det er for mange mennesker samlet på ett sted. I Norden er utfordringen omvendt. Vi må jobbe med urbane strukturer for å samle mennesker og med programmering som hjelper til å befolke steder hele året. Siden det er kaldt ofte og lenge, trenger vi steder som er tilrettelagt for nettopp dette klimaet, med for eksempel oppvarmede benker, skøytebaner mm.
  7. Placemaking innendørs og ute i naturen – i et grått og kaldt klima kan vi ikke alltid møtes utendørs og da har vi behov for innemiljøer som ikke er kommersielle, som badehus, biblioteker, green houses mm. I Norden er vi tradisjonelt gode på dette, men det finnes også gode muligheter for nytenking og innovasjon. Vi ser et klart uutviklet potensial for å skape møteplasser i ikke-urbane miljøer som innsjøer og skoger. Her vier vi oss til friluftsliv og til å nyte naturen. Hvorfor ikke skape steder som gjør naturen enda mer tilgjengelig og hvor vi kan glede oss over den sammen?

Utviklingsprosjektet Placemaking in the Nordic ble startet for et år siden, med et inspirerende foredrag av Ethan Kent. Han er administrerende direktør i PlacemakingX, et globalt nettverk av ledere som jobber sammen som pådrivere av utviklingen av placemaking for å skape sunne, inkluderende og levende samfunn.


 – I was happy to help kick off their process of developing a Nordic approach to placemaking. The resulting handbook is a valuable placemaking resource, to chart a course, and adapt tools and principles, for the regional placemaking movement. We look forward to continuing to support, and learn from, the ongoing campaign in the region, sier Ethan Kent.

Webinar

I tilknytning til bokslippet arrangeres en serie med webinarer som vil omhandle nettopp placemaking. Den første i serien belyser hva som egentlig gjør en plass inkluderende og minneverdig. Fra LINK arkitektur deltar Andreas Lebisch. Webinaret er gratis og avholdes 9. Juni. Følg lenken for påmelding til webinaret.

Håndboken

Placemaking in the Nordics-håndboken henvender seg primært til kommuner og eiendomsutviklere som står overfor utfordringer med å skape eller transformere segregerte, farlige og uinspirerende steder til integrerte, bærekraftige og minneverdige møteplasser.

Håndboken Placemaking in the Nordics kan lastes ned gratis her.

Kontakt oss gjerne:

Camilla Aakre
Regiondirektør By og Samfunn, LINK arkitektur
ca@linkarkitektur.no. +47 93 01 80 10

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklingschef LINK arkitektur
petra.gleisner@linkarkitektur.se, +46 70-271 57 59

Marcus Andersson
Vd, Future Place Leadership
ma@futureplaceleadership.com, +46 70-867 36 34

Cornelis Uittenbogaard
Stadsplanerare och forskare, Tryggare Sverige,
cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org +46 76-340 89 99

Kontaktperson

Camilla Aakre
Regiondirektør By og Samfunn
Mob:
+47 93018010
ca@linkarkitektur.no