Nyheter

Seier i Førde

Juryen er imponert over kor kompakt, ledig og elegant anlegget framstår samla sett. Illustrasjon: LINK arkitektur / MIR.

Seier i Førde

2020-02-27

Konseptet DELTA for den nye videregående skole i Førde, stakk av med førsteplass i en pris- og designkonkurranse for Vestland Fylkeskommune. Det ble skarp konkurranse blant fire deltakere, der LINK deltok sammen med Consto som entreprenør og Sweco som rådgiver.

Målet er å bygge et nytt, samlet og sterkt opplærings- og kompetansesenter i Førde, der fylkeskommunale aktiviteter i dag er spredt. Byggherren ønsker et fleksibelt senter med framtidsrettede løsninger og godt rom for samhandling og sambruk. Prosjektet samler funksjoner fra Øyrane og Hafstad vgs på en plass. En ny tannhelseklinikk er også del av programmet.

Juryens begrunnelse – utdrag:

Juryen er imponert over kor kompakt, ledig og elegant anlegget framstår samla sett.

Viktige fellesfunksjonar er samla i eit synleg og sentral plassert «hjarte» i skulen. Alle basane ligg med kort avstand og likeverdig tilkomst til hjartet. Det gir anlegget ein tydeleg organisering med framifå logistikk og svært god overordna flyt. Anlegget – nybygg og eksisterande bygg - står fram som "ein samla skule". Nye bygg har kompakte og stramme hovudformer, og er lagt fint inn mot eksisterende bygg. Fasadane i gamle og nye bygg står godt til kvarandre og spelar heilskapleg saman. Ved hovudinngang er fasaden trekt inn i plan 1, noko som gir fin variasjon og overdekte areal ute. Uteopphaldsareala blir eit samanhengjande og samanbindande solrikt forløp av grøne lungar og romslege plassar med god tilknytting til gangvegane frå sentrum.

Skolen er satt sammen av flere fagområder, og mange elevgrupper. Hver med sin egenart og særlige behov. Senteret tilbyr rom for å være seg selv, og rom for å møtes. Skolen skal formes og preges av sitt innhold, fra fagfeltenes egenart til hver unik elev.

Å møtes og være sammen er en grunnstein i et inkluderende læremiljø. Tverrfaglig samarbeid skal falle lett og naturlig, og eleven skal bli sett og møtt av de ansatte ved skolen. Uteplasser er viktige møteplasser, og elever som er mye ute har bedre konsentrasjonsevne.

Den tverrfaglige prosjektgruppen har jobbet godt med prosjektet, som fikk konseptnavnet DELTA. Hovedkonseptet for DELTA er å lage et samlende miljø for 1000 elever innenfor et areal bestående av eksisterende bygg, nye baser og en flerbrukshall. Hver base har tydelig identitet, samtidig som alle samles rundt et felles hjerterom i bygget. Dette skaper synlighet på tvers av fagene, og god kontakt mellom elever og personale. Hjerterommets bevegelser strekker seg ut i uteområder som danner et viktig knutepunkt for Førdes nye bydel innenfor elveløkka.

Byggestart er planlagt slutten 2020, med åpning til skolestart september 2022.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no