Nyheter

Veien mot karbonfri arkitektur

The Nordic ZEB Conference

Veien mot karbonfri arkitektur

2019-11-04

På ZEB-konferansen (Zero Emission and Plus Energy Buildings) møtes flere hundre arkitekter og ingeniører fra hele byggenæringen for å ta del i topp moderne forskning og praktiske løsninger som baner vei mot et karbonfritt samfunn. LINK arkitektur presenterer tre betydningsfulle bærekraftige prosjekter.

Arkitekt- og byggsektoren spiller en nøkkelrolle i å bidra til å redusere globale klimagass-utslipp. I Europa er bygging og bruk av bygninger ansvarlig for 36% av det globale energiforbruket og 39% av klimagassutslippene*.

ZEB-konferansen presenterer avansert forskning og praktiske løsninger innen arkitektur- og byggsektoren som baner vei mot et miljø med lavt karbon, med fokus på nordiske land. Formålet er informasjonsutveksling som skal bidra til å begrense globale klimaendringer.

LINK arkitektur presenterer tre betydningsfulle prosjekter der arkitekturen, miljøambisjoner og funksjonalitet sammen danner premisser for solide bærekraftige løsninger. Kilden Barnehage i Oslo, Lidl på Gotland og Horten vgs har alle svært høyt fokus på bærekraft i alle prosjektets faser med mål om å redusere energibehovet og integrere energiproduksjonen som del av det arkitektoniske formspråket.

Norges mest innovative og bærekraftige utdanningsbygg

Horten videregående skole er Norges høyest miljøsertifiserte utdanningsbygg. Skolen er passivhus og plusshus i henhold til FutureBuilt-definisjonen. Materialpaletten er basert på bruk av tre, både utvendig og innvendig. Dekkene og hovedtrappen er av massivtre, fasaden er av malmfuru og akustikkelementene som slynger seg gjennom skolebygningen består av trespiler. Horten videregående er det første skolebygget i Norge som sertifiseres til Outstanding i BREEAM, og vant BREEAM Awards 2019 i klassen for beste offentlige byggeprosjekt.

Plusshusbarnehage basert på solstrøm

Kilden barnehage på Årvoll i Oslo er et miljøbygg som er hedret som Futurebuilt-forbildeprosjekt. Bygget er en av de første plusshus barnehagene i Oslo og lokal energiproduksjon står sentralt i prosjektet. Kilden barnehage viser hvordan arkitektur og solproduksjon spiller sammen for en optimal løsning. Bygningen har en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet, og solcellene er integrerte i takflaten. Saltakenes vinkel og retning er optimalisert for plassering av solcellepanelene, slik at nødvendig areal for produksjon av solstrøm oppnås. Bygget tilfredsstiller kravene til BREEAM excellent og ble nominert til Årets Bygg 2019.

Sveriges første Null Co2-bygg

LINK arkitektur leder utviklingen av den nyesertifiseringsordningen for klimanøytrale bygg i regi av SGBC. Co2-budsjettet skal ha et tak på 300 kg Co2/m2, og målet er å oppnå et nettonullutslipp i løpet av byggets livssyklus. Lidl i Vestby på Gotland blir Sveriges første pilotprosjekt for nullutslippsbygg. Dagligvarebutikker krever høyt energiforbruk, men det er stort potensial for å gjenbruke spillvarme. Ved å optimalisere bygningsvolumet reduseres materialforbruket og energiforbruket, noe som igjen reduserer bygningens Co2-påvirkning. Dette krever gjennomtenkt tilpasning av bygningen som helhet; fasader, glassflater, isolasjon, solcellepaneler og energisystemer. Butikken bygges i KL-tre og limtre, et klimasmart og relativt rimelig materiale.

Ønskes ytterligere informasjon om prosjektene; se www.linkarkitektur.no eller kontakt ansvarlig prosjektleder:

Kontaktperson

Grethe Brox-Nilsen
Arkitekt
Mob:
+47 952 70 371
gbn@linkarkitektur.no
Ingunn S. Jensen
Sivilarkitekt
Mob:
0047 936 18 343
isj@linkarkitektur.no