Nyheter

LINK skal tegne nye Vennesla kirke

LINK arkitektur har tegnet et lyst og lunt anlegg som gir inntrykk av åpenhet og vennlighet og inviterer folket inn, til hverdags og til fest. Illustrasjon: LINK arkitektur og K2 Visual.

LINK skal tegne nye Vennesla kirke

2019-04-29

Med mottoet Samklang skal LINK arkitektur tegne nye Vennesla kirke. Det nye kirkeanlegget skal supplere gamle Vennesla kirke og fungere som ny hovedkirke i sognet.

I dag ble det vedtatt at LINK arkitektur vant oppdraget med å tegne nye Vennesla kirke. Av totalt 29 søkere, gikk tre arkitektkontorer videre til selve konkurransen. Her trakk LINK det lengste strået.

Forslaget fra LINK arkitektur har hatt fokus på å balansere ønsket om et sakralt og skulpturelt bygg med krav til funksjonalitet og brukervennlighet for menighet og ansatte i kirken. Det er lagt vekt på å skape et bygg som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Bygget er utformet med respekt for den gamle kirken på tomten, men står samtidig frem som et selvstendig og tydelig sakralt bygg som med klarhet viser at dette er nåtidens og fremtidens hovedkirke i byen.

Effektive og åpne romforløp er tilpasset flerbruk og fremstår inkluderende og lett tilgjengelig.

Kirken ligger vakkert til i en kirkelund som strekker seg fra Venneslafjorden i vest, skråner svakt oppover og kulminerer i den gamle presteboligen som ligger med ryggen til barneskolen og et lite høydedrag i øst. Den nye kirken skal stå frem som et tydelig fondmotiv i enden av aksen.

  • Den nye kirken vil stimulere til samvær og opplevelser i lokalsamfunnet. Mellom kirken og gravlunden etableres en åpen plass som samler gangstiene som kommer inn mot området fra sør, vest og nord. Plassen er en lysning i enden av vandringen gjennom den grønne kirkegården og nettopp her er kirkens nye omdreiningspunkt, forklarer prosjektleder Mathias Wijnen i LINK arkitektur.

Om vinnerprosjektet "Samklang" sier juryen:

"Etter juryens vurdering er det forslaget “Samklang” som har løst oppgaven best og som har samlet det største utviklingspotensialet i forhold til evalueringskriteriene. “Samklang” har en fin rytme og størrelse og har kommet langt i artikuleringen av rommene og arkitektonisk integreringen av konstruksjonen i arkitekturen. I kirkerommet er bruken av konstruksjonens tykkelse til å filtrere lys og utsyn både poetisk og overbevisende.

“Samklang” her en ryddig og god planløsning som legger til rette for sambruk og aktivitet på tvers av generasjoner. Plassen foran kirken virker samlende og inviterende med felles inngang og fordelingsrom for alle. Den nye kirken harmonerer godt med nåværende kirke og står frem som som et tydelig fondmotiv i enden av landskapsrommet.

Juryen var enstemmig i sin avgjørelse og har kåret “Samklang” til konkurransens vinner.

Behovet for ny kirke i Vennesla har vokst frem gjennom mange år. Nåværende Vennesla kirke er for liten til dagens behov, i tillegg ønsker en å samle alle aktiviteter fra menighetshuset og kontorene på samme sted.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'pressrelease'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 2865894
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/pressreleases/link-skal-tegne-nye-vennesla-kirke-2865894'
published_at string '2019-04-29 15:05:18'
created_at string '2019-04-29 14:41:32'
updated_at string '2019-04-29 15:05:19'
header string 'LINK skal tegne nye Vennesla kirke'
summary string 'Med mottoet Samklang skal LINK arkitektur tegne nye Vennesla kirke. Det nye kirkeanlegget skal supplere gamle Vennesla kirke og fungere som ny hovedkirke i sognet.'
body string '

Med mottoet Samklang skal LINK arkitektur tegne nye Vennesla kirke. Det nye kirkeanlegget skal supplere gamle Vennesla kirke og fungere som ny hovedkirke i sognet.

I dag ble det vedtatt at LINK arkitektur vant oppdraget med å tegne nye Vennesla kirke. Av totalt 29 søkere, gikk tre arkitektkontorer videre til selve konkurransen. Her trakk LINK det lengste strået.

Forslaget fra LINK arkitektur har hatt fokus på å balansere ønsket om et sakralt og skulpturelt bygg med krav til funksjonalitet og brukervennlighet for menighet og ansatte i kirken. Det er lagt vekt på å skape et bygg som er sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Bygget er utformet med respekt for den gamle kirken på tomten, men står samtidig frem som et selvstendig og tydelig sakralt bygg som med klarhet viser at dette er nåtidens og fremtidens hovedkirke i byen.

Effektive og åpne romforløp er tilpasset flerbruk og fremstår inkluderende og lett tilgjengelig.

Kirken ligger vakkert til i en kirkelund som strekker seg fra Venneslafjorden i vest, skråner svakt oppover og kulminerer i den gamle presteboligen som ligger med ryggen til barneskolen og et lite høydedrag i øst. Den nye kirken skal stå frem som et tydelig fondmotiv i enden av aksen.

  • Den nye kirken vil stimulere til samvær og opplevelser i lokalsamfunnet. Mellom kirken og gravlunden etableres en åpen plass som samler gangstiene som kommer inn mot området fra sør, vest og nord. Plassen er en lysning i enden av vandringen gjennom den grønne kirkegården og nettopp her er kirkens nye omdreiningspunkt, forklarer prosjektleder Mathias Wijnen i LINK arkitektur.

Om vinnerprosjektet "Samklang" sier juryen:

"Etter juryens vurdering er det forslaget “Samklang” som har løst oppgaven best og som har samlet det største utviklingspotensialet i forhold til evalueringskriteriene. “Samklang” har en fin rytme og størrelse og har kommet langt i artikuleringen av rommene og arkitektonisk integreringen av konstruksjonen i arkitekturen. I kirkerommet er bruken av konstruksjonens tykkelse til å filtrere lys og utsyn både poetisk og overbevisende.

“Samklang” her en ryddig og god planløsning som legger til rette for sambruk og aktivitet på tvers av generasjoner. Plassen foran kirken virker samlende og inviterende med felles inngang og fordelingsrom for alle. Den nye kirken harmonerer godt med nåværende kirke og står frem som som et tydelig fondmotiv i enden av landskapsrommet.

Juryen var enstemmig i sin avgjørelse og har kåret “Samklang” til konkurransens vinner.

Behovet for ny kirke i Vennesla har vokst frem gjennom mange år. Nåværende Vennesla kirke er for liten til dagens behov, i tillegg ønsker en å samle alle aktiviteter fra menighetshuset og kontorene på samme sted.

'
boilerplate string '

LINK arkitektur tilbyr en bred kompetanse innenfor alle arkitektytelser som helse- og omsorgsbygg, urbanisme, plan, landskap, interiør, produktdesign, industribygg, teknikk og miljø.

Med 15 kontorer og rundt 500 ansatte er LINK arkitektur ett av de største arkitektkontorene i Skandinavia i antall ansatte, antall årlige gjennomførte prosjekter og omsetning.

'
image_caption string 'LINK arkitektur har tegnet et lyst og lunt anlegg som gir inntrykk av åpenhet og vennlighet og inviterer folket inn, til hverdags og til fest. Illustrasjon: LINK arkitektur og K2 Visual. '
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/olxm5duacinrlnml663q.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/olxm5duacinrlnml663q.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/olxm5duacinrlnml663q.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/olxm5duacinrlnml663q.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/olxm5duacinrlnml663q.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/olxm5duacinrlnml663q.jpg'
subjects array Array(1)
>subject array Array(4)
>>0 string 'Arkkitehtuuri'
>>1 string 'Rakennus, kiinteistö'
>>2 string 'Arkkitehtuuri'
>>3 string 'Kestävyys/CSR'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(4)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1644556
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 1644557
>>>type_of_media string 'image'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 1644558
>>>type_of_media string 'image'
>>3 array Array(2)
>>>item_id string 51033
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(3)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1644556
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/vennesla-kirke-arrival-1644556'
>>>published_at string '2019-04-29 14:53:17'
>>>created_at string '2019-04-29 14:42:00'
>>>updated_at string '2019-04-29 14:53:17'
>>>position string 0
>>>header string 'Vennesla kirke arrival'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur og K2 Visual. '
>>>image_name string '20190226_Arrival_Final_k2visual-com'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 5716833
>>>image_dimensions string '3566 x 2000'
>>>image_license string 'Bruk i media'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/qj4cnuprvqojrahgxd4s.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1644556/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/qj4cnuprvqojrahgxd4s.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/qj4cnuprvqojrahgxd4s.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/qj4cnuprvqojrahgxd4s.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/qj4cnuprvqojrahgxd4s.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/qj4cnuprvqojrahgxd4s.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1644557
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/vennesla-kirke-interior-1644557'
>>>published_at string '2019-04-29 14:53:17'
>>>created_at string '2019-04-29 14:42:00'
>>>updated_at string '2019-04-29 14:53:17'
>>>position string 0
>>>header string 'Vennesla kirke interior'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur og K2 Visual. '
>>>image_name string '20190227_Church_final_fixed_k2visual-com'
>>>image_format string '.png'
>>>image_size string 10435901
>>>image_dimensions string '3840 x 2320'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/luhra0arctvidnimmimq.png'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1644557/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/luhra0arctvidnimmimq.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/luhra0arctvidnimmimq.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/luhra0arctvidnimmimq.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/luhra0arctvidnimmimq.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/luhra0arctvidnimmimq.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>2 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1644558
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/vennesla-kirke-entrance-1644558'
>>>published_at string '2019-04-29 14:53:17'
>>>created_at string '2019-04-29 14:42:00'
>>>updated_at string '2019-04-29 14:53:18'
>>>position string 0
>>>header string 'Vennesla kirke Entrance'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'LINK arkitektur og K2 Visual. '
>>>image_name string '20190227_Entrance_Final_fixed_k2visual-com'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 6880396
>>>image_dimensions string '4000 x 3226'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/izoflvaiurx3mvtubcqs.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1644558/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/izoflvaiurx3mvtubcqs.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/izoflvaiurx3mvtubcqs.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/izoflvaiurx3mvtubcqs.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/izoflvaiurx3mvtubcqs.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/izoflvaiurx3mvtubcqs.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'nl'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 51033
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/51033'
>>>published_at string '2015-02-26 12:10:00'
>>>created_at string '2015-02-26 12:10:20'
>>>updated_at string '2015-03-12 09:41:37'
>>>position string 45
>>>name string 'Henriette Sagland'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist string 'Leder Team Stavanger'
>>>phone string '+47 994 52 312'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'hs@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/lwzauwziy7gtlp046ycy.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/lwzauwziy7gtlp046ycy.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/lwzauwziy7gtlp046ycy.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/lwzauwziy7gtlp046ycy.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/lwzauwziy7gtlp046ycy.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/lwzauwziy7gtlp046ycy.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(30)
Attribute Type Value
type_of_media string 'pressrelease'
id string 2865894
title string 'LINK-skal-tegne-nye-Vennesla-kirke'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'LINK skal tegne nye Vennesla kirke'

Kontaktperson

Henriette Sagland
Leder Team Stavanger, Sivilarkitekt
Mob:
+47 994 52 312
hs@linkarkitektur.no