Nyheter

LINK arkitektur Miljøfyrtårnsertifisert

Et knippe av LINKs mest bærekraftige prosjekter: Horten videregående skole, LIDL i Sverige og ZEB Flexible Lab i Trondheim.

LINK arkitektur Miljøfyrtårnsertifisert

2020-04-07

LINK arkitektur er en av Skandinavias ledende arkitekturbedrifter med 500 medarbeidere lokalisert i 15 byer. Nå er samtlige kontorer i Norge Miljøfyrtårnsertifisert, bortsett fra Fredrikstad-kontoret som flytter inn i nye lokaler i sommer.

LINK arbeider langsiktig for et bærekraftig sam­funn og har gjennom Architects Declare*forpliktet seg til å styrke arbeidsmetoder for å skape arkitektur som har en mer positiv effekt på omverden. Målet er å dekke vår generasjons behov og samtidig tilrettelegge for å skape merverdi for de neste generasjonene. Den største effekten oppnås ved at LINK alltid setter ambisiøse bærekraftmål i prosjektene og søker en optimal balanse mellom miljø, økonomisk vekst og sosial bæredyktighet.

Som et ledd i bærekraftsatsningen har det vært naturlig å også tilrettelegge for miljøriktig drift ved alle kontorene. Sist uke mottok LINK Miljøfyrtårnsertifisering av kontorene i Bergen, Stavanger, Stord og Trondheim. Fra før av var Oslo-kontoret Miljøfyrtårnsertifisert, og nå står kun Fredrikstad-kontoret for tur når de flytter inn i sine nye lokaler til sommeren. Dermed gis også kundene mulighet til å velge et arkitektkontor som tar solid miljøansvar i egen virksomhet.

- Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper oss å skape konkurransefortrinn av bærekraft og vi opplever sertifiseringen som veldig positiv for bedriften. Ekstra positivt er det at sertifisør skryter av våre flotte prosedyrer og dokumenter. Målet nå er å oppnå enda lavere energibruk og enda bedre avfallshåndtering, å opprettholde det gode arbeidsmiljøet og ikke minst å integrere bærekraftig design og prosjektering i alle våre prosjekter, sier Arne Førland-Larsen, Leder for Team Bærekraft.

Miljøfyrtårnsertifiseringen innebærer at LINK har følgende mål:

 • Sikre at helse og sikkerhetskrav er ivaretatt i alle våre leveranser
 • Sikre at det på alle kontorer skapes et trygt og trivelig arbeidsmiljø for alle ansatte
 • Redusere miljøbelastningen fra vår daglige kontordrift gjennom:
  • å tenke miljø som en integrert del av våre design og prosjekteringsprosesser, ved bruk av «LINK bærekraft kompass». Heri ligger:
  • å identifisere og redusere mulige miljøpåvirkninger og kilder til forurensning i våre leveranser
  • å identifisere og vurdere mulige miljøtiltak som kan redusere prosjektets miljøbelastninger i våre leveranser
  • å inspirere våre kunder og oppdragsgivere til å velge helhetlige bærekraftige løsninger.

Bildet presenterer et lite knippe av LINKs mest bærekraftige prosjekter:

 • Horten videregående skole: Norges høyest miljøklassifiserte undervisningsbygg. Passivhus, Plusshus og sertifisert til BREEAM outstanding.
 • Lidl: Sveriges første pilotprosjekt for nullutslippsbygg. LINK leder utviklingen av den nye sertifiseringsordningen for klimanøytrale bygg i Sverige.
 • ZEB flexible lab: Verdens mest bærekraftige bygg. Bygget i Trondheim blir verdens første nullutslippsbygg med dokumentert klimaregnskap som viser totalt Co2-utslipp med tilsvarende kompensasjon av energiproduksjonen.*) Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency.https://no.architectsdeclare.com/

Kontaktperson

Arne Førland-Larsen
Leder for Team Bærekraft
Mob:
+47 957 86 601
afl@linkarkitektur.no