Nyheter

Nye initiativ verørende COVID-19

Nye initiativ verørende COVID-19

2020-03-13

Den raske spredningen av COVID-19 i Norge innebærer at vi alle må ta ansvar for situasjonen og bidra til å begrense sykdommens spredning. LINK har besluttet å gjennomføre en rekke midlertidige tiltak som skal bidra til å redusere smitte og samtidig sikre at vi opprettholder produktiviteten og løser alle våre oppgaver på tilfredsstillende vis for våre kunder.

LINK følger oppfordringen til norske Helsemyndighetene om å tilrettelegge for at medarbeidere kan jobbe hjemmefra, i det omfang det er mulig. Takket være våre digitaliserte og integrerte arbeidssystemer kan alle medarbeidere jobbe effektivt og sikkert hjemmefra, på tvers av avdelinger og land.

Vi tilrettelegger for at leveranser til våre kunder skal bli minst mulig berørt av situasjonen. Vi har foreløpig full kapasitet og solid ressurstilgang. Vi var tidlig ute med å iverksette beredskap anbefalt av nasjonale myndigheter og våre medarbeidere fikk raskt beskjed om forebyggende tiltak samt at vi har vært løsningsorienterte for å unngå smittespredning. Vi har etablert mulighet for hjemmekontor for hele staben, hvor alle er godt teknisk utstyrt med verktøy, VPN-tilgang og datautstyr med god sikkerhet. Prosjekter kan derfor følges opp og videreføres med vanlige høye standard. De fleste møter vil avholdes via Skype de neste ukene.

For å ytterligere begrense smitterisikoen, også for medarbeidere på kontoret, har vi lukket felles kantiner og sørget for alternativ bespisning, begrensing av samling av grupper med over 15 personer og oppfordret samtlige til å unngå kollektivtransport i rushtid.

Disse tiltakene skal medvirke til å sikre så normal arbeidsgang som mulig i en helt ekstraordinær global situasjon. Vi maner nå til kollektiv dugnadsånd og ber alle medarbeidere bidra etter beste evne til å holde hjulene i gang, såfremt man er frisk og rask. Dermed håper vi at vi hos LINK kan medvirke til å begrense smitten og bidra til at vi som samfunn kommer raskest mulig ut av denne vanskelige situasjonen.

Kontaktperson

Martha Bergh Lunde
COO LINK konsern
Mob:
+47 410 40 822
mbl@linkarkitektur.no