Nyheter

Martha Bergh Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur

Martha Bergh Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur

2019-08-28

Økonomidirektør Martha Bergh Lunde går midlertidig inn i rollen som konsernsjef i LINK arkitektur. Prosessen med å finne en fast erstatter etter Leif Øie er i gang.

31. august forlater Leif Øie LINK arkitektur etter tre og et halvt år i sjefsstolen. Leif har fylt rollene som administrerende direktør i LINK arkitektur Norge og som konsernsjef i LINK arkitektur med ansvar for Skandinavia i tillegg til rollen som Konserndirektør Arkitektur i Multiconsult-gruppen.

Økonomidirektør Martha Bergh Lunde overtar alle rollene som en midlertidig løsning i en interimperiode. Martha Bergh Lunde har ni års erfaring fra LINK og har deltatt i konsernledelsen og ledergruppen i Norge. Hun har tidligere erfaring som økonomidirektør og viseadministrerende direktør i Smart Club, samt som Prosjektdirektør i CG Holding. Martha er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Prosessen med å finne ny person til å fylle disse rollene er godt i gang og ivaretas av Styreleder Grethe Bergly.

– Med Martha har vi funnet en god løsning for LINK inntil vi har funnet en permanent erstatter etter Leif Øie. Jeg vil takka Martha for at hun har sagt seg villig til å lede LINK arkitektur i tiden fremover. Jeg ser at det vil være krevende å fylle alle rollene, men er overbevist om at Martha vil løse dette på en god måte, sier Styreleder Grethe Bergly.

Oslo 28 august 2019

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 379394
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/martha-bergh-lunde-er-konstituert-konsernsjef-i-link-arkitektur-379394'
published_at string '2019-08-28 09:23:57'
created_at string '2019-08-28 08:48:52'
updated_at string '2019-09-02 11:19:17'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Les mer om LINK arkitektur'
>>url string 'https://linkarkitektur.com'
header string 'Martha Bergh Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur'
summary NULL
body string '

Økonomidirektør Martha Bergh Lunde går midlertidig inn i rollen som konsernsjef i LINK arkitektur. Prosessen med å finne en fast erstatter etter Leif Øie er i gang.

31. august forlater Leif Øie LINK arkitektur etter tre og et halvt år i sjefsstolen. Leif har fylt rollene som administrerende direktør i LINK arkitektur Norge og som konsernsjef i LINK arkitektur med ansvar for Skandinavia i tillegg til rollen som Konserndirektør Arkitektur i Multiconsult-gruppen.

Økonomidirektør Martha Bergh Lunde overtar alle rollene som en midlertidig løsning i en interimperiode. Martha Bergh Lunde har ni års erfaring fra LINK og har deltatt i konsernledelsen og ledergruppen i Norge. Hun har tidligere erfaring som økonomidirektør og viseadministrerende direktør i Smart Club, samt som Prosjektdirektør i CG Holding. Martha er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Prosessen med å finne ny person til å fylle disse rollene er godt i gang og ivaretas av Styreleder Grethe Bergly.

– Med Martha har vi funnet en god løsning for LINK inntil vi har funnet en permanent erstatter etter Leif Øie. Jeg vil takka Martha for at hun har sagt seg villig til å lede LINK arkitektur i tiden fremover. Jeg ser at det vil være krevende å fylle alle rollene, men er overbevist om at Martha vil løse dette på en god måte, sier Styreleder Grethe Bergly.

Oslo 28 august 2019

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/cbcx46lwrjw9rnoi3hft.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/cbcx46lwrjw9rnoi3hft.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/cbcx46lwrjw9rnoi3hft.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/cbcx46lwrjw9rnoi3hft.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/cbcx46lwrjw9rnoi3hft.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/cbcx46lwrjw9rnoi3hft.jpg'
subjects array Array(1)
>subject array Array(4)
>>0 string 'Architecture'
>>1 string 'Building, property'
>>2 string 'Architecture'
>>3 string 'Sustainability/CSR'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(3)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1736463
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 99546
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>2 array Array(2)
>>>item_id string 400704
>>>type_of_media string 'image'
related array Array(2)
>image array Array(2)
>>0 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1736463
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/martha-bergh-lunde-1736463'
>>>published_at string '2019-08-28 09:21:20'
>>>created_at string '2019-08-28 09:17:45'
>>>updated_at string '2019-08-28 09:21:20'
>>>position string 0
>>>header string 'Martha_Bergh_Lunde'
>>>summary NULL
>>>photographer NULL
>>>image_name string 'Martha_Bergh_Lunde'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 134483
>>>image_dimensions string '488 x 500'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/jhjfpzykz3g4y1pgkchp.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1736463/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/jhjfpzykz3g4y1pgkchp.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/jhjfpzykz3g4y1pgkchp.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/jhjfpzykz3g4y1pgkchp.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/jhjfpzykz3g4y1pgkchp.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/jhjfpzykz3g4y1pgkchp.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 400704
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/martha-bergh-lunde-link-arkitektur-400704'
>>>published_at string '2015-03-10 14:49:00'
>>>created_at string '2015-03-10 14:49:50'
>>>updated_at string '2015-03-12 11:19:32'
>>>position string 308
>>>header string 'Martha Bergh Lunde - LINK arkitektur'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Wenche Hoel-Knai'
>>>image_name string 'Martha-Bergh-Lunde_LINK-arkitektur_Wenche-Hoel-Knai.jpg'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 1348849
>>>image_dimensions string '1500 x 2000'
>>>image_license string 'Creative Commons - Nimi mainittava'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/400704/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/h3vpdczcxxj4uo21nmza.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 99546
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>>position string 6
>>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>>specialist NULL
>>>phone string '907 84 591 '
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'true'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(9)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(4)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 379394
title string 'Martha-Bergh-Lunde-er-konstituert-konsernsjef-i-LINK-arkitektur'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Martha Bergh Lunde er konstituert konsernsjef i LINK arkitektur'

Kontaktperson

Tove Lise Nordahl
Kommunikasjonssjef
Mob:
907 84 591
tln@linkarkitektur.no