Nyheter

Lonaparken, Byhagen er kåret til "Årets Leilighetsprosjekt"

Foto: Hundven-Clements Photography

Lonaparken, Byhagen er kåret til "Årets Leilighetsprosjekt"

2019-05-01

Under Boligkonferansen tirsdag 7. mai 2019 ble Byhagen kåret til "Årets leilighetsprosjekt" av Boligprodusentenes Forening. Prosjektet består av to bygningskropper med til sammen 111 leiligheter, og er en del av Lonaparken utbyggingsområde, som er en viktig del av transformasjonen av Åsane til en «urban» bydel.

LINK arkitektur har stått for arkitektur, landskapsarkitektur og vært ansvarlig søker.

Byggherre for prosjektet er Bonava og FM Strand har vært totalentreprenør.

Hovedkriteriene for den faglige vurderingen er at det må fremstå som et forbilde med hensyn til standardisering, byggekostnader, energi og klima, særpreg og nyskaping og bokvalitet, herunder byggeskikk og arkitektur, planløsning og brukbarhet, samt inneklima.

Juryen fremhevet at det er valgt samme planløsning for de aller fleste etasjene. Det har vært jobbet effektivt med bruk av produksjonssystemet Lean med en byggetid på 15 måneder.

Les mer om prosjektet (legg inn lenke her til Byhagen under Prosjekter på web-siden)

og om prisen på bygg.no http://www.bygg.no/article/1393553?image=dp-image126671-1393557

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 369095
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/lonaparken-byhagen-er-kaaret-til-aarets-leilighetsprosjekt-369095'
published_at string '2019-05-01 11:46:00'
created_at string '2019-05-14 11:46:28'
updated_at string '2019-05-14 13:23:48'
header string 'Lonaparken, Byhagen er kåret til "Årets Leilighetsprosjekt"'
summary NULL
body string '

Under Boligkonferansen tirsdag 7. mai 2019 ble Byhagen kåret til "Årets leilighetsprosjekt" av Boligprodusentenes Forening. Prosjektet består av to bygningskropper med til sammen 111 leiligheter, og er en del av Lonaparken utbyggingsområde, som er en viktig del av transformasjonen av Åsane til en «urban» bydel.

LINK arkitektur har stått for arkitektur, landskapsarkitektur og vært ansvarlig søker.

Byggherre for prosjektet er Bonava og FM Strand har vært totalentreprenør.

Hovedkriteriene for den faglige vurderingen er at det må fremstå som et forbilde med hensyn til standardisering, byggekostnader, energi og klima, særpreg og nyskaping og bokvalitet, herunder byggeskikk og arkitektur, planløsning og brukbarhet, samt inneklima.

Juryen fremhevet at det er valgt samme planløsning for de aller fleste etasjene. Det har vært jobbet effektivt med bruk av produksjonssystemet Lean med en byggetid på 15 måneder.

Les mer om prosjektet (legg inn lenke her til Byhagen under Prosjekter på web-siden)

og om prisen på bygg.no http://www.bygg.no/article/1393553?image=dp-image126671-1393557

'
image_caption string 'Foto: Hundven-Clements Photography'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/wtujznnbgyf2ow1slksg.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/wtujznnbgyf2ow1slksg.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/wtujznnbgyf2ow1slksg.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/wtujznnbgyf2ow1slksg.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/wtujznnbgyf2ow1slksg.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/wtujznnbgyf2ow1slksg.jpg'
tags array Array(1)
>tag array Array(3)
>>0 string 'landskap / parker / byrom'
>>1 string 'byutvikling'
>>2 string 'boliger'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(2)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 97500
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 48579
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(1)
>contact_person array Array(2)
>>0 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'da'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 97500
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/97500'
>>>published_at string '2019-05-01 11:46:00'
>>>created_at string '2019-05-14 13:23:33'
>>>updated_at string '2019-05-14 13:23:48'
>>>position string 8
>>>name string 'Kari Kløve'
>>>title string 'Arkitekt'
>>>specialist NULL
>>>phone string '+47 906 47 879'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'kk@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t4y0qae7damkjnzmzykd.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/t4y0qae7damkjnzmzykd.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/t4y0qae7damkjnzmzykd.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/t4y0qae7damkjnzmzykd.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/t4y0qae7damkjnzmzykd.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/t4y0qae7damkjnzmzykd.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>>1 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'en'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 48579
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/48579'
>>>published_at string '2014-11-21 14:49:00'
>>>created_at string '2014-11-21 14:49:59'
>>>updated_at string '2018-12-03 14:55:04'
>>>position string 48
>>>name string 'Grethe Haugland'
>>>title string 'Sivilarkitekt'
>>>specialist string 'Regiondirektør Vest, Leder Team Bergen og Stord'
>>>phone string '+47 480 95 470'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'gh@linkarkitektur.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/nj2q6mx0sbaoyasubchr.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(45)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 369095
title string 'Lonaparken,-Byhagen-er-karet-til-'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Lonaparken, Byhagen er karet til '

Kontaktperson

Kari Kløve
Arkitekt
Mob:
+47 906 47 879
kk@linkarkitektur.no
Grethe Haugland
Regiondirektør Vest, Leder Team Bergen og Stord, Sivilarkitekt
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no