Nyheter

Åpent Hus i K4: Tirsdag 21. mai kl 18.00

Åpent Hus i K4: Tirsdag 21. mai kl 18.00

2019-05-07

LINK arkitektur og Multiconsult inviterer til åpent hus og omvisning i Kirkegata 4.

Omvisning i den vakre og verneverdige bygningen i Kvadraturen

Presentasjoner av LINK arkitekturs og Multiconsults mest spennende prosjekter

Bruk av Virtual Realty i prosjektering. Vi modellerer i real time mens du ser på.

Direkte overføring fra arrangementet «20x 20 Link in Grid»: foredrag om Kvadraturen

Bandet Maple & Rye spiller opp til fest!

Rent Mel, hus-restauranten, holder åpent utover kvelden.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 368309
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/aapent-hus-i-k4-tirsdag-21-mai-kl-18-dot-00-368309'
published_at string '2019-05-07 14:39:36'
created_at string '2019-05-07 14:38:24'
updated_at string '2019-05-07 14:39:36'
header string 'Åpent Hus i K4: Tirsdag 21. mai kl 18.00'
summary NULL
body string '

LINK arkitektur og Multiconsult inviterer til åpent hus og omvisning i Kirkegata 4.

Omvisning i den vakre og verneverdige bygningen i Kvadraturen

Presentasjoner av LINK arkitekturs og Multiconsults mest spennende prosjekter

Bruk av Virtual Realty i prosjektering. Vi modellerer i real time mens du ser på.

Direkte overføring fra arrangementet «20x 20 Link in Grid»: foredrag om Kvadraturen

Bandet Maple & Rye spiller opp til fest!

Rent Mel, hus-restauranten, holder åpent utover kvelden.

'
image_caption NULL
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/bvqyxqfgieb0cp11cxsv.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/bvqyxqfgieb0cp11cxsv.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/bvqyxqfgieb0cp11cxsv.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/bvqyxqfgieb0cp11cxsv.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/bvqyxqfgieb0cp11cxsv.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/bvqyxqfgieb0cp11cxsv.jpg'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(2)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 368304
>>>type_of_media string 'news'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 87532
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>news array Array(1)
>>0 array Array(26)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'news'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 368304
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/linkingrid-tirsdag-21-mai-kl-18-dot-00-368304'
>>>published_at string '2019-05-07 14:33:38'
>>>created_at string '2019-05-07 14:30:22'
>>>updated_at string '2019-05-07 14:33:38'
>>>header string 'LINKIN’GRID: Tirsdag 21. mai kl. 18.00'
>>>summary NULL
>>>body string '

LINK arkitektur og Multiconsult inviterer til 20x20 LINKin’ Grid night fra Høymagasinet på Akershus Festning.

Tematikken er: «Er du interessert i hva som skjer i Kvadraturen, området som var selve kjernen i Christiania (Oslo) da den ble grunnlagt av Christian IV i 1624. Mye artig har skjedd siden den gang, og stadig mer er på gang – nå kommer også ny bilfri hovedgate! Vi har samlet 10 spennende foredragsholdere fra Kvadraturen som hver får 20 bilder på 20 sekunder til å inspirere deg med sitt innlegg. Program og påmelding til vårt gratis arrangement finner du her:

https://www.universe.com/events/20x20-linkin-grid-tickets-TF0G48?ref=explore

Dette arrangementet markedsfører UFGC for oss og det er plass til 300+ deltakere.

'
>>>image_caption NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/gp5wvbvdz75nelvinrtg.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/gp5wvbvdz75nelvinrtg.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/gp5wvbvdz75nelvinrtg.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/gp5wvbvdz75nelvinrtg.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/gp5wvbvdz75nelvinrtg.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/gp5wvbvdz75nelvinrtg.jpg'
>>>contact_people array Array(1)
>>>>contact_person array Array(27)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(3)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(34)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 87532
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/87532'
>>>published_at string '2018-06-06 09:23:32'
>>>created_at string '2018-06-06 09:19:55'
>>>updated_at string '2018-06-06 09:23:35'
>>>position string 15
>>>name string 'Gerhard Linder'
>>>title string 'Regiondirektør Øst'
>>>specialist NULL
>>>phone string '+47 993 57 146'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'gl@linkarkitektur.no '
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>urls array Array(1)
>>>>url string 'https://www.facebook.com/search/top/?q=LINK%20arkitektur'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/dztmvtq9nrkl5irhc6lz.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(4)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(3)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 368309
title string 'apent-Hus-i-K4:-Tirsdag-21.-mai-kl-18.00'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'apent Hus i K4: Tirsdag 21. mai kl 18.00'

Kontaktperson

Gerhard Linder
Regiondirektør Øst
Mob:
+47 993 57 146
gl@linkarkitektur.no