Nyheter

Innovativ baderomsløsning for sykehjem

Til neste år starter Bano produksjonen av de nye toalettene i en nybygget fabrikk på Sandane. Ill Bano

Innovativ baderomsløsning for sykehjem

2019-03-25

LINK, i samarbeid med Bano, vant innovasjonskonkurranse om baderom for sykehjem og omsorgsboliger. Formålet var å forske på bedre arealutnyttelse, men samtidig beholde god funksjonalitet og komfort. Nå går snart produksjonen i gang!

Innovasjonskonkurransen ble utlyst av Omsorgsbygg i samarbeid med NTNU og Nasjonalt program for leverandørutviklingen i 2017, og har i ettertid vært testet ut og gjennomgått analyser.

Jan Tore Lindskog i Omsorgsbygg har forklart at de ønsket å se med nye øyne på arealutnyttelse, samtidig som komforten skal beholdes. I sykehjem og omsorgsboliger er det også viktig at baderommene er fleksible og raskt kan tilpasses brukeren.

Innovasjonsprosjektet innebærer et nyutviklet 360 graders svingbart toalett, som gjør det enkelt å komme seg ut og inn av rullestol, samt lett tilgang til vask.

- Vi har jobbet for å deinstitusjonalisere uttrykket i løsningen for å oppnå en bedre pasient- og brukeropplevelse med en personlig sone for økt trivsel. Baderommet kan tilpasses etter egne ønsker og gjøres mer likt et hjemmemiljø. Forhøyde kontraster i fargepaletten vil være til god hjelp for svaksynte, forklarer Pontus Brusewitz, faglig leder for interiørarkitektene i LINK arkitektur. Det viktigste samfunnsmessige grepet er at vi i fremtiden vil kunne redusere arealene på handicap toalettene med 35 – 50 %. Dette vil ha store konsekvenser for hvordan vi planlegger fremtidens sykehjem, omsorgshjem og sykehus og hvordan vi prioriterer ressursbruk i disse prosjektene, utdyper Brusewitz.

Følgende vurderingskriterier ble lagt til grunn i innovasjonskonkurransen:

  •Optimal arealutnyttelse, herunder utvikling og forberedende forhold sammenliknet med eksisterende baderom
  •Fleksibilitet (muligheten til å endre løsning hurtig)
  •Gjennomførbarhet
  •Grad av innovasjon
  •Gjenkjennbar utforming, både visuelt og taktilt
  •Hygiene – Produkter, utforming, renhold
  •Estetikk og design
  •Tilgjengelighet på betjeningsutstyr (f.eks. støttehåndtak, toalettpapir etc.)
  •Dørløsning

Til neste år starter Bano produksjonen av de nye toalettene i en nybygget fabrikk på Sandane.

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 363255
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/innovativ-baderomsloesning-for-sykehjem-363255'
published_at string '2019-03-25 13:51:32'
created_at string '2019-03-25 13:14:02'
updated_at string '2019-03-25 13:51:32'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Les mer om interiørprosjekter fra LINK arkitektur'
>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter#expertise=68'
header string 'Innovativ baderomsløsning for sykehjem '
summary string 'Innovasjonsprosjektet innebærer et nyutviklet 360 graders svingbart toalett, som gjør det enkelt å komme seg ut og inn av rullestol, samt lett tilgang til vask. '
body string '

LINK, i samarbeid med Bano, vant innovasjonskonkurranse om baderom for sykehjem og omsorgsboliger. Formålet var å forske på bedre arealutnyttelse, men samtidig beholde god funksjonalitet og komfort. Nå går snart produksjonen i gang!

Innovasjonskonkurransen ble utlyst av Omsorgsbygg i samarbeid med NTNU og Nasjonalt program for leverandørutviklingen i 2017, og har i ettertid vært testet ut og gjennomgått analyser.

Jan Tore Lindskog i Omsorgsbygg har forklart at de ønsket å se med nye øyne på arealutnyttelse, samtidig som komforten skal beholdes. I sykehjem og omsorgsboliger er det også viktig at baderommene er fleksible og raskt kan tilpasses brukeren.

Innovasjonsprosjektet innebærer et nyutviklet 360 graders svingbart toalett, som gjør det enkelt å komme seg ut og inn av rullestol, samt lett tilgang til vask.

- Vi har jobbet for å deinstitusjonalisere uttrykket i løsningen for å oppnå en bedre pasient- og brukeropplevelse med en personlig sone for økt trivsel. Baderommet kan tilpasses etter egne ønsker og gjøres mer likt et hjemmemiljø. Forhøyde kontraster i fargepaletten vil være til god hjelp for svaksynte, forklarer Pontus Brusewitz, faglig leder for interiørarkitektene i LINK arkitektur. Det viktigste samfunnsmessige grepet er at vi i fremtiden vil kunne redusere arealene på handicap toalettene med 35 – 50 %. Dette vil ha store konsekvenser for hvordan vi planlegger fremtidens sykehjem, omsorgshjem og sykehus og hvordan vi prioriterer ressursbruk i disse prosjektene, utdyper Brusewitz.

Følgende vurderingskriterier ble lagt til grunn i innovasjonskonkurransen:

  •Optimal arealutnyttelse, herunder utvikling og forberedende forhold sammenliknet med eksisterende baderom
  •Fleksibilitet (muligheten til å endre løsning hurtig)
  •Gjennomførbarhet
  •Grad av innovasjon
  •Gjenkjennbar utforming, både visuelt og taktilt
  •Hygiene – Produkter, utforming, renhold
  •Estetikk og design
  •Tilgjengelighet på betjeningsutstyr (f.eks. støttehåndtak, toalettpapir etc.)
  •Dørløsning

Til neste år starter Bano produksjonen av de nye toalettene i en nybygget fabrikk på Sandane.

'
image_caption string 'Til neste år starter Bano produksjonen av de nye toalettene i en nybygget fabrikk på Sandane. Ill Bano'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
tags array Array(1)
>tag array Array(2)
>>0 string 'bærekraftig arkitektur / design'
>>1 string 'interiør'
subjects array Array(1)
>subject array Array(3)
>>0 string 'Interior design'
>>1 string 'Building, property'
>>2 string 'Architecture'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(2)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1609079
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 96116
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(1)
>>0 array Array(32)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1609079
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/fremtidens-baderom-illustrasjon-bano-1609079'
>>>published_at string '2019-03-25 13:42:11'
>>>created_at string '2019-03-25 13:41:00'
>>>updated_at string '2019-03-25 13:42:11'
>>>position string 0
>>>header string 'Fremtidens baderom Illustrasjon Bano'
>>>summary NULL
>>>photographer string 'Bano'
>>>image_name string 'Fremtidens baderom Illustrasjon Bano'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 1593469
>>>image_dimensions string '2560 x 1408'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1609079/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/yvrnwverl0cqorskgtbg.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'de'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 96116
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/96116'
>>>published_at string '2019-03-25 13:30:25'
>>>created_at string '2019-03-25 13:30:25'
>>>updated_at string '2019-03-25 13:46:36'
>>>position string 11
>>>name string 'Pontus Brusewitz'
>>>title string 'Faglig leder IARK'
>>>specialist string 'Interiør'
>>>phone string '+47 915 27 978'
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'pb@linkarkitektur.no '
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/o3wuelmuyhw7scgktjog.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/o3wuelmuyhw7scgktjog.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/o3wuelmuyhw7scgktjog.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/o3wuelmuyhw7scgktjog.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/o3wuelmuyhw7scgktjog.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/o3wuelmuyhw7scgktjog.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 363255
title string 'Innovativ-baderomslosning-for-sykehjem-'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Innovativ baderomslosning for sykehjem '

Kontaktperson

Pontus Brusewitz
Interiør, Faglig leder IARK
Mob:
+47 915 27 978
pb@linkarkitektur.no