Nyheter

Eufemias Hage nominert til Årets bygg

​​Eufemias Hage i Bjørvika, med uteområder designet av LINK arkitektur, er nominert til Årets bygg. Foto: Hundven-Clements photography

Eufemias Hage nominert til Årets bygg

2019-03-14


Eufemias Hage i Dronning Eufemias gate består av 145 leiligheter og er Norges første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. LINK arkitekturs landskapsavdeling, LINK Landskap, har vært ansvarlig for utformingen av den flotte takterrassen på 1.300 kvm og byhagen på 1.200 kvm. Målet har vært å sette en ny standard for utvikling av grønne byrom og skape en grønn oase i den nye bydelen i Bjørvika.

BYHAGEN: Tverrpassasjen gjennom den langstrakte mørke fasaden langs Dronning Eufemias gate fører til en lys og innbydende indre byhage som vender mot sørvest. Her er det tilrettelagt for opphold, lekemuligheter og vegetasjon i et originalt designgrep som også skjuler nedkjøring til parkeringsetasjen. Fordi byhagen er åpen og tilgjengelig mot gaten i sør, fremstår den som en raus og oversiktlig ’pocketpark’ hvor alle skal føle seg velkommen. Byhagen gir også en innbydende utsikt fra boligenes balkonger av hagens ‘lekende’ og karakteristiske geometri.

TAKTERRASSEN: Den felles takterrassen har funksjoner assosiert med et tradisjonelt kvartalsgårdsrom. Med en lekefløy, utestuer, grill, kjøkken, toaletter og kjøkkenhage videreføres det frodige preget fra bakkeplan til private arealer på byggets flate tak. Takhagen er organisert i tre fløyer som skaper små, intime uterom som kan brukes av ulike familier uten å hindre bruken av resterende områder for andre beboere. Via en app kan beboerne også reservere plass i en av fløyene. Hele takhagen gir full tilgang til frodige takarealer med sol, luft og utsikt for alle «Eufemias Hages» beboere og sine besøkende.

Prosjektet er nominert som ett av fem bygg til prisen Årets bygg. Vinneren av Årets bygg blir offentliggjort på Byggegallaen 3. april, som er en del av Byggedagene 2018. Arrangementet går av stabelen på Radisson BLU Plaza Hotell i Oslo 3. og 4. april. Bak prisen står Byggenæringens landsforening (BNL), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Eufemias Hage
Sted: Oslo
Prosjekttype: Boligbygg
BTA: 13.700 kvadratmeter
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Oslo S Utvikling
Prosjekterings- og prosjektledelse: Vedal Prosjekt
Arkitekt: Arcasa Arkitekter
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur
Rådgivere: RIB Råbygg og tømmerkonstruksjoner: Rambøll Norge - RIE: Konsel - RIE brannalarm - Nødlys: Honeywell Life Safety - RIBR: Fokus Rådgivning - RIAKU: Multiconsult - RIByFy og RI Energi: Norconsult - Miljørådgiver: Vedal Prosjekt - RIV: Erichsen & Horgen

Attribute Type Value
newsdeskML string 2.1
type_of_media string 'news'
language string 'no'
source_id string 56616
source_name string 'LINK arkitektur'
pressroom_name string 'LINK arkitektur'
pressroom string 'no'
pressroom_id string 62398
organization_number string 975999726
id string 361998
url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/news/eufemias-hage-nominert-til-aarets-bygg-361998'
published_at string '2019-03-14 11:27:30'
created_at string '2019-03-14 09:56:57'
updated_at string '2019-03-14 11:27:31'
links array Array(1)
>link array Array(2)
>>text string 'Les mer om Eufemias Hage her'
>>url string 'https://linkarkitektur.com/no/Prosjekter/Eufemias-Hage-i-Bispevika?sp='
header string 'Eufemias Hage nominert til Årets bygg'
summary NULL
body string '


Eufemias Hage i Dronning Eufemias gate består av 145 leiligheter og er Norges første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt. LINK arkitekturs landskapsavdeling, LINK Landskap, har vært ansvarlig for utformingen av den flotte takterrassen på 1.300 kvm og byhagen på 1.200 kvm. Målet har vært å sette en ny standard for utvikling av grønne byrom og skape en grønn oase i den nye bydelen i Bjørvika.

BYHAGEN: Tverrpassasjen gjennom den langstrakte mørke fasaden langs Dronning Eufemias gate fører til en lys og innbydende indre byhage som vender mot sørvest. Her er det tilrettelagt for opphold, lekemuligheter og vegetasjon i et originalt designgrep som også skjuler nedkjøring til parkeringsetasjen. Fordi byhagen er åpen og tilgjengelig mot gaten i sør, fremstår den som en raus og oversiktlig ’pocketpark’ hvor alle skal føle seg velkommen. Byhagen gir også en innbydende utsikt fra boligenes balkonger av hagens ‘lekende’ og karakteristiske geometri.

TAKTERRASSEN: Den felles takterrassen har funksjoner assosiert med et tradisjonelt kvartalsgårdsrom. Med en lekefløy, utestuer, grill, kjøkken, toaletter og kjøkkenhage videreføres det frodige preget fra bakkeplan til private arealer på byggets flate tak. Takhagen er organisert i tre fløyer som skaper små, intime uterom som kan brukes av ulike familier uten å hindre bruken av resterende områder for andre beboere. Via en app kan beboerne også reservere plass i en av fløyene. Hele takhagen gir full tilgang til frodige takarealer med sol, luft og utsikt for alle «Eufemias Hages» beboere og sine besøkende.

Prosjektet er nominert som ett av fem bygg til prisen Årets bygg. Vinneren av Årets bygg blir offentliggjort på Byggegallaen 3. april, som er en del av Byggedagene 2018. Arrangementet går av stabelen på Radisson BLU Plaza Hotell i Oslo 3. og 4. april. Bak prisen står Byggenæringens landsforening (BNL), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Eufemias Hage
Sted: Oslo
Prosjekttype: Boligbygg
BTA: 13.700 kvadratmeter
Entrepriseform: Byggherrestyrte delentrepriser
Byggherre: Oslo S Utvikling
Prosjekterings- og prosjektledelse: Vedal Prosjekt
Arkitekt: Arcasa Arkitekter
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur
Rådgivere: RIB Råbygg og tømmerkonstruksjoner: Rambøll Norge - RIE: Konsel - RIE brannalarm - Nødlys: Honeywell Life Safety - RIBR: Fokus Rådgivning - RIAKU: Multiconsult - RIByFy og RI Energi: Norconsult - Miljørådgiver: Vedal Prosjekt - RIV: Erichsen & Horgen

'
image_caption string '​​Eufemias Hage i Bjørvika, med uteområder designet av LINK arkitektur, er nominert til Årets bygg. Foto: Hundven-Clements photography'
image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/gwisronkl8rpt2u25vtq.jpg'
image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/gwisronkl8rpt2u25vtq.jpg'
image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/gwisronkl8rpt2u25vtq.jpg'
image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/gwisronkl8rpt2u25vtq.jpg'
image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/gwisronkl8rpt2u25vtq.jpg'
image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/gwisronkl8rpt2u25vtq.jpg'
attached_pdf string 'http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/ncguh8nahj9wrt2ne2eh.pdf'
attached_pdf_filename string 'LINK arkitektur - Eufemias Hage nominert til årets bygg.pdf'
attached_doc string 'http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/osnqvju7zb0az5r2vj25.pdf'
attached_doc_filename string 'LINK arkitektur - Eufemias Hage nominert til årets bygg.pdf'
tags array Array(1)
>tag array Array(3)
>>0 string 'landskap / parker / byrom'
>>1 string 'bærekraftig arkitektur / design'
>>2 string 'link arkitektur'
subjects array Array(1)
>subject array Array(2)
>>0 string 'Bygg, fastighet'
>>1 string 'Arkitektur'
contact_people array Array(1)
>contact_person array Array(27)
>>source_id string 56616
>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>pressroom string 'no'
>>pressroom_id string 62398
>>organization_number string 975999726
>>id string 99546
>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/99546'
>>published_at string '2019-08-28 08:59:27'
>>created_at string '2019-08-28 08:56:50'
>>updated_at string '2019-08-28 09:12:19'
>>position string 6
>>name string 'Tove Lise Nordahl'
>>title string 'Kommunikasjonssjef'
>>specialist NULL
>>phone string '907 84 591 '
>>phone_alternative NULL
>>email string 'tln@linkarkitektur.no'
>>pressroom_contact string 'true'
>>summary NULL
>>body NULL
>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/vkewjz9v4ibfuerflj0z.jpg'
related_items array Array(1)
>related_item array Array(2)
>>0 array Array(2)
>>>item_id string 1598879
>>>type_of_media string 'image'
>>1 array Array(2)
>>>item_id string 46897
>>>type_of_media string 'contact_person'
related array Array(2)
>image array Array(1)
>>0 array Array(31)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'image'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 1598879
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/images/link-arkitektur-eufemias-hage-foto-hundven-clements-1598879'
>>>published_at string '2019-03-14 09:51:23'
>>>created_at string '2019-03-14 09:51:03'
>>>updated_at string '2019-03-14 09:51:23'
>>>position string 0
>>>header string 'LINK arkitektur Eufemias Hage Foto Hundven-Clements'
>>>summary NULL
>>>photographer NULL
>>>image_name string 'LINK arkitektur Eufemias Hage Foto Hundven-Clements'
>>>image_format string '.jpg'
>>>image_size string 1017152
>>>image_dimensions string '2560 x 1408'
>>>image_license string 'Media Use'
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/phgwnhnqwfqb4lepfng9.jpg'
>>>download_url string 'https://www.mynewsdesk.com/material/image/1598879/download?resource_type=resource_image'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/phgwnhnqwfqb4lepfng9.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/phgwnhnqwfqb4lepfng9.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/phgwnhnqwfqb4lepfng9.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/phgwnhnqwfqb4lepfng9.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/phgwnhnqwfqb4lepfng9.jpg'
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(2)
>contact_person array Array(1)
>>0 array Array(33)
>>>newsdeskML string 2.1
>>>type_of_media string 'contact_person'
>>>language string 'no'
>>>source_id string 56616
>>>source_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom_name string 'LINK arkitektur'
>>>pressroom string 'no'
>>>pressroom_id string 62398
>>>organization_number string 975999726
>>>id string 46897
>>>url string 'https://www.mynewsdesk.com/no/linkarkitektur/contact_people/46897'
>>>published_at string '2014-09-26 15:24:00'
>>>created_at string '2014-09-26 15:24:47'
>>>updated_at string '2015-03-12 09:54:20'
>>>position string 43
>>>name string 'Anne Pia Møllenhus'
>>>title string 'Landskapsarkitekt'
>>>specialist string 'Leder LINK landskap'
>>>phone string '+47 480 56 626 '
>>>phone_alternative NULL
>>>email string 'apm@linklandskap.no'
>>>pressroom_contact string 'false'
>>>summary NULL
>>>body NULL
>>>image string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_480/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_article_large_767/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_thumbnail_large string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_v2/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_thumbnail_medium string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_article_medium_v2/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>image_thumbnail_small string 'https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_small_square_fit/dxrtoizvgupgybfa7fjc.jpg'
>>>tags array Array(1)
>>>>tag array Array(2)
>>>subjects array Array(1)
>>>>subject array Array(2)
>>>related_items array Array(1)
>>>>related_item array Array(64)
Attribute Type Value
type_of_media string 'news'
id string 361998
title string 'Eufemias-Hage-nominert-til-arets-bygg'
unordered_param3 boolean false
unordered_param4 boolean false
nice_title string 'Eufemias Hage nominert til arets bygg'

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no