Nyheter

LINK arkitektur har inngått RAMMEAVTALE med AVINOR

LINK arkitektur har inngått RAMMEAVTALE med AVINOR

AVINOR har tegnet rammeavtale med LINK arkitektur. Den videre utbygging av det landsomfattende nettet av flyplasser og flysikringstjenester innebærer alle typer arkitektoppgaver innen prosjektering.

Kontrakten har en varighet på inntil 8 år og er landsdekkende for alle AVINOR’s flyplasser i Norge.

Tidligere i år fikk vi en tilsvarende avtale med Swedavia i Sverige og denne kontrakten bekrefter at vår erfaring og kompetanse innen komplekse byggerier er stadig mer etterspurt innen mange sektorer.


«Vår ledende posisjon på sykehusbygg i Skandinavia har gitt oss tung kompetanse på logistikk og flyt av store menneskemengder, som vi er glad for at Avinor ser overføringsverdien av til flyplasser», sier adm dir i LINK arkitektur Leif Øie.

Med vårt fokus på bærekraftig samfunnsarkitektur er vi godt rigget for å bidra til AVINOR’s målsettinger om sikkerhet, effektivitet og miljø, til gode for sivile og militære luftfartstjenester i hele Norge.

LINK arkitektur er et Skandinavisk selskap med lokal tilstedeværelse gjennom 15 kontorer med ca. 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. For AVINOR innebærer avtalen tilgang på stor kapasitet og bred kompetanse, fleksibilitet og forutsigbarhet.