Nyheter

LINK arkitektur vant sammen med SKANSKA konkurransen om nye Skien Videregående skole

LINK arkitektur vant sammen med SKANSKA konkurransen om nye Skien Videregående skole

2015-06-24

Vår gruppe kom ut med klart best score da Telemark Fylkeskommune evaluerte tilbud om utvikling og gjennomføring av den nye skolen på Skien som skal bli et foregangsprosjekt mot sosial dumping.

Nye Skien videregående skole skal være klar til skolestart august 2018 og skal romme 1050 elever og 160 ansatte. 

Telemark fylkeskommune har valgt «Lyngdalsmodellen» for prosjektering og anskaffelse av den nye videregående skolen i Skien. Modellen innebærer utstrakt bruk av samspill, der leverandøren kan drifte bygget for en avtalt periode, og det offentlige selv sørger for finansiering.

Byggingen av skolen, som skal ligge på Klosterøya nær Skien sentrum, starter om ett år. Året som kommer skal benyttes til planlegging og prosjektering i nært samarbeid mellom arkitekt, entreprenør, skoleeier og med bred medvirkning av brukergruppene og et nært samarbeid med de aktuelle fagmiljøene som er lokalisert på Klosterøya i dag.

Den nye videregående skolen skal innpasses i et særpreget og vakkert kulturlandskap og i et tradisjonsrikt industrimiljø med bygninger preget av tidsepoker. Skoletomta ligger vakkert til ut mot elva og har et stort potensiale for å bli en optimal læringsarena i Skien.

Kontaktperson

Svein Halleraker
Leder Team Stord, Sivilarkitekt
Mob:
+47 915 68 618
sh@linkarkitektur.no