Nyheter

LINK arkitekturs største hotellprosjekt er åpnet!

LINK arkitekturs største hotellprosjekt er åpnet!

2015-06-02

Vestlandet har fått et «nytt» storhotell! Torsdag 21 mai 2015 var det offisiell åpning av Quality Hotel Edvard Grieg. 800 gjester var tilstede på den storslåtte åpningsfesten, og fikk oppleve Petter Stordalen, Bergens ordfører Trude Drevland, hotelleier Espen Galtung Døsvig og Adm. Dir. i EGD Eiendom Tor Fredrik Mûller i samspill under åpningsseremonien.

Målsetningen har vært å skape Vestlandets største konferansehotell. Choice v/Petter Stordalen satte krav om en konferansesal med plass til over 1100 deltagere og totalt 373 hotellrom. EGD tok utfordringen, og sammen har eier, hotelldriver, arkitekter, interiørarkitekter og ingeniører arbeidet for å realisere denne målsetningen. Hele prosjektgjennomføringen har vært preget av samarbeid og høy kvalitet i alle ledd, noe som har gjort at unødvendige feil og forsinkelser er unngått, både i forhold til myndigheter og entreprenører. Hotellet åpnet først i 1987, og hadde da 150 rom og et areal på 15 000 m2. Etter utbyggingen med tilbygg til eksisterende hotell, samt ominnredning av fellesarealer, er arealet nå på totalt 31 000 m2.

Den arkitektoniske grunntanken besto i å gi hotellet en ny drakt som både gjenspeilte komponisten hotellet er oppkalt etter, Edvard Grieg, samtidig som det store bygget fikk et helthetlig uttrykk. De mørke og lyse komponentene i fasaden henspiller både på pianotangenter og noter, og binder himmel og jord sammen på en elegant måte.

Det eksisterende hotellet er integrert som en naturlig del av det nye hotellet. Den store glassgården er pusset opp, og fremstår nå som et spektakulært rom og byggets naturlige sentrum!

Det har vært viktig å ivareta og forsterke åpenheten, lyset og følelsen av gjestfrihet i den store glassgården. Det ble gjort ved å legge tilbygget riktig, både i forhold til bygningsstruktur og logistikk. Den store konferansesalen ligger som en forlengelse av glassgården og en ny restaurantfløy og terrasser kompletterer glassgården og resepsjonsområdet. Velvære- og treningsavdelingen i hotellets toppetasje har fantastisk beliggenhet med utsikt over Fana og helt til Folgefonna!

Hotellet ligger i Sandsliåsen 50, like ved Bergen Lufthavn Flesland, og byggets beliggenhet, kneisende på haugen godt synlig fra Fleslandsveien, gjør det til et landemerke. Ved å investere i et utomhus lysanlegg som gir bygget liv i mørke, er hotellet gjort synlig året rundt til alle døgnets tider.

Nå er målet nådd, og åpningsfesten viste at hotellet fungerer for de store anledninger!

Kontaktperson

Grethe Haugland
Regiondirektør Vest, Leder Team Bergen og Stord, Sivilarkitekt
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no