Nyheter

LINK arkitektur as har vunnet rammeavtale for Sykehuspartner Helse Øst RHF

LINK arkitektur as har vunnet rammeavtale for Sykehuspartner Helse Øst RHF

2015-01-27

Tildelingen er i samarbeid med Høyer Finseth, Hjellnes Consult, Effector og Graphisoft, og gjelder innenfor prosjektledelse og adm, prosjektfaglig bistand i strategi og planprosesser av mulighetsanalyser, miljø og regulering/KU. Innenfor BIM omfatter avtalen faglig og strategisk støtte i byggeprosjekter og etablering av slim-BIM.

Geir Odd Målsnes, leder av LINK arkitekturs avdeling for Helse og Omsorg, sier at dette er en viktig rammeavtale for konsernet LINK og spesielt for LINKs avdeling i Oslo, som har forsterket sin solide kompetanse og erfaring ytterligere innenfor helsesektoren både nasjonalt og internasjonalt.

-Det er gledelig at vår satsing på Helse og Omsorg gir resultater sier siv ark Målsnes, og forteller at LINK har vunnet flere spennende oppdrag, konkurranser og samarbeidsavtaler, fra skisseprosjekt på Vestre Viken til konseptualisering og prosjektering av Norges første demenslandsby som primært skal håndteres av vårt kontor i Fredrikstad.

-LINK arkitektur er organisert annerledes enn de fleste konkurrentene, med 15 lokalkontorer i Norge, Sverige og Danmark. Det gjør at vi kan trekke på et stort og samlende nordisk felleskap og kompetanse. Ett av de største pågående oppdragene vi har er rehabilitering og utbygging av «Sødersjukhuset» i Stockholm, en konkurranse vi vant gjennom vårt datterselskap LINK arkitektur AB. «Skandionkliniken», som ble ferdigstilt i høst, er nominert til årets bygg i Sverige og i Tromsø holder vårt team i Trondheim på med PET-senter, avslutter Målsnes.

Rammeavtalen med Helse Øst er spesielt rettet inn mot tidligfasen av byggeprosjekter, fram t.o.m. konseptfase, samt administrative tjenester og spesialrådgiving i gjennomføringsfasen.

Kontaktperson

Geir Odd Målsnes
Ansvar for LINK Helse og Omsorg; LINK International, Sivilarkitekt
Mob:
+47 911 21 240
gom@linkarkitektur.no